Projektid

Tartu Biotehnoloogia Park on osalenud mitmetes Euroopa Liidu projektides. Väikese ja keskmise suurusega biotehnoloogia ettevõtete tegevuse toetamiseks teeb TBP tihedat koostööd teiste biotehnoloogia parkide ja innovatsiooni tugikeskustega nii Euroopas kui ka USA-s ja Kanadas arendamaks ühiseid projekte ning laiendamaks olemasolevate kontaktide võrku.

 
Käimasolevad projektid:

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse AS (TerviseTAK) on teadus- ja tehnoloogiaarendusorganisatsioon, mis teostab kõrgetasemelist klientide vajadustele orienteeritud uurimistööd kolmes strateegilises arengusuunas – personaalmeditsiin, ravimiarendus ja reproduktiivmeditsiin. TerviseTAK-i eesmärgiks on pakkuda läbi uusimate innovaatiliste tehnoloogiate arendamise usaldusväärseid, turvalisi ja kuluefektiivseid tehnoloogiad, mis võimaldavad lahendada kogu maailmas päevakorral olevaid olulisi meditsiinilisi väljakutseid nagu vähki haigestumise sagenemine, komplekssete haigusjuhtumite esile kerkimine ning viljatusest tingitud demograafilised muutused.

Rohkem infot TerviseTAKi kodulehel.

Projekti kontakt: Mariann Nõlvak
e-mail: mariann@biopark.ee
tel.: 7 383 053

CB Health Access projekti juhtpartneriks on Tallinna Teaduspark Tehnopol. Projekti partneriteks on Tartu Biotehnoloogia Park, Turku Science Park, Enixus Baltics Latvia ja Swedish Medtech klaster.
Projekti raames viiakse Eesti, Soome, Rootsi ja Läti tervistehnoloogia, sh e-tervise ja biotehnoloogia, ettevõtted projekti partnerite laialdastele valdkondlikele kogemustele ning avarale võrgustikule tuginedes uutele kaugetele turgudele.
CB Health Access projekt kestab 3 aastat, mille jooksul valitakse piirkonnast 17-22 ettevõtet iga turu jaoks, kes näevad ühte neist turgudest oma sihtturuna ning kelle toode ning meeskond on valmis turule tõsisemat sisenemist ette võtma.

Rohkem infot CB Health Access kodulehel.

Projekti rahastab Central Baltic Interreg programm 1 242 359,33 EURO ulatuses.

Projekti kontakt: Sven Parkel
e-mail: sven@biopark.ee
tel.: 7 383 053

 

connected-health_eng

Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teiste kasutajagruppide esindajad. ECHC on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Visioon: Eesti on parim paik tervisetehnoloogia ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks 2020. aastal.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

  • Klastri globaalse nähtavuse ja klastri ettevõtete rahvusvahelise müügi suurendamine läbi koordineeritud ühisarendus-, turundus- ja müügitegevuste;
  • Skaleeritavate väärtuspõhiste toodete, teenuste tekkimisele metoodiline kaasaaitamine läbi arendajate ning vajaduspartnerite kokkuviimise ning vajalike testkeskkondade, IT infrastruktuuri  initsieerimise;
  • Tervise valdkonna ettevõtjate ja töötajate juhtimis- ja müügivõimekuse kasvatamine ning panustamine spetsialistide koolitusse.

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 EURO ulatuses.

Klastri kontaktisik on Külle Tärnov Tallinna Teaduspark Tehnopolist.

Rohkem infot Connected Health klastri kodulehel.

Projekti kontakt Tartu Biotehnoloogia Pargis: Mariann Nõlvak
e-mail: mariann@biopark.ee
tel.: 7 383 053

Connected Health klastri strateegiaga saab lähemalt tutvuda siin.

Tutvu EAS klastrite programmiga: http://www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/

Loe uudist: Tehnopoli poolt juhitav tervisetehnoloogia klaster sai EAS-ilt 600 000 eurose toetuse

ECHAlliance - high res        ScanBalt-logo

 

Baltic Fracture Competence Cenrtre (BFCC) eesmärgiks on luua kuue riigi – Taani, Eesti, Saksamaa, Leedu, Poola ja Rootsi haiglate ühine luumurdude registreerimise ja innovaatilise käsitlemise platvorm.

Vananevates ühiskondades kasvab üha vajadus luumurdude ravi innovaatiliste toodete ja kliiniliste protseduuride järele. Seda eriti just vanusest tingitud luumurdude ja sellega kaasnevate haiguste nagu osteoporoos ja infektsioonidest tingitud operatsioonijärgsete tüsistuste sagenemise tõttu. Innovatsioon on vajalik ravi kogumaksumuse vähendamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks  ning  meditsiiniliste väljakutsete lahendamiseks.

BFCC hõlmab endas 16 rahvusvahelist projektipartnerit ning 26 seotud organisatsiooni. Projekti juhtpartneriks on Life Science Nord Management Saksamaalt, Eestit esindavad Tartu Biotehnoloogia Park ja Tartu Ülikool.

BFCC on Euroopa Liidu Läänemere strateegia lipuprojekt.

EUSBSR flagship label cmyk

Projekti toetab Interreg Baltic Sea Region koostööprogramm 661 295,04 EURO ulatuses.

Rohkem informatsiooni BFCC kodulehel.

Projekti kontakt: Tiina Tasa
e-mail: tiina@biopark.ee
tel.: 7 383 053

 

Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE) toob kokku kogu Läänemere piirkonna sinise biotehnoloogia kogukonna liikmed, et koos tegeleda peamiste valdkonna väljakutsete ning võimalustega ja sellest lähtuvalt arendada uusi innovastilisi mere biomaterjalil põhinevaid tooteid ja teenuseid. ALLIANCE projekt edendab jätkusuutlikku sinist kasvu Läänemere piirkonnas läbi ühiselt loodud konkreetsete sinise biotehnoloogia edulugude ja nende demonstreerimise.

Projekti toetab Interreg Baltic Sea Region koostööprogramm ERDF-ist 3,397,229.50 EURO ulatuses.

Rohem infot ALLIANCE kodulehel.

Projekti kontakt: Mariann Nõlvak
e-mail: mariann@biopark.ee
tel.: 7 383 053

EstLat BioBoost on projekt, mis aitab suurendada Eesti ja Läti biotehnoloogia, meditsiini ja teiste eluteadusvaldkonna ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi põhjaliku äriarenduskoolituste programmi läbiviimise ning uute koostöövõimaluste loomise projektipartnerite ulatuslikus võrgustikus. EstLat BioBoosti projekt on suunatud Eesti ja Läti eluteaduste ja biotehnoloogia startup-dele ja VKE-dele nende äritegevuse edendamiseks ja ettevõtlikkuse arendamiseks valdkonnas. Selleks korraldab EstLat BioBoost erinevaid koolitusi, pakub mentorlust ning individuaalseid coaching sessioone ning rahvusvahelisi networking üritusi.

Projekti toetab Interreg Estonia-Latvia koostööprogramm 195 925 EURO ulatuses.

Rohem infot BioBoosti facebooki lehel.

Projekti kontakt: Tiina Tasa
e-mail: tiina@biopark.ee
tel.: 7 383 053

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”

Biomarkereid kasutatakse erinevate haiguste diagnoosimisel ja ravivastuse prognoosimisel ning nende kasutusvaldkond on tõusuteel. Hoolimata biomarkerite kasvavatele kasutusvõimalustele täppismeditsiinis, on nende arendamine kommertsialiseeritavateks toodeteks vägagi väljakutsuv. Selle uue Läänemere regiooni (Baltic Sea Region, BSR) konsortsiumi eesmärgiks on luua vahendid, mis toetaksid ja aitaksid üle saada väljakutsetest, mis kaasnevad biomarkerite kommertsialiseerimisega.

Projekti toetab Interreg Baltic Sea Region koostööprogramm 2,55 milj. EURO ulatuses.

Rohkem informatsiooni leiab: http://projects.interreg-baltic.eu/projects/bic-106.html

Projekti kontakt: Jaanus Pikani
e-mail: jaanus@biopark.ee
tel.: 7 383 053

 

Lõppenud projektid: