Mis on EIT?

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu asutus, mille Euroopa Liit asutas 2008. aastal, et tõhustada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon 2020 lahutamatu osa.
Instituut on Euroopa Liidu ainulaadne algatus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust, et leida lahendusi kiireloomulistele ülemaailmsetele probleemidele.
Toetatakse dünaamiliste pikaajaliste üleeuroopaliste partnerluste arendamist juhtivate ettevõtete, teaduslaborite ja -ettevõtete seas. Neid partnerlusi nimetatakse innovaatikakogukondadeks ja igaüks neist tegeleb lahenduste otsimisega konkreetsele ülemaailmsele probleemile, alates kliimamuutustest ja kestlikust energiast kuni tervislike eluviiside ja toiduni.

Mis on EIT Food?

EIT Food, üks EIT innovaatikakogukondadest, on üle-euroopaline toidusektori ettevõtlusele ja innovatsioonile keskendunud konsortsium. Innovatsiooni ja ettevõtluse edendamiseks kogu Euroopas loob EIT Food kaasava ja uuendusliku kogukonna, mis koosneb erinevatest toidusektori partneritest. EIT Food kogukonna liikmed on maailmatasemel tegijad rahvusvahelises toiduvaldkonnas: kogukonda kuulub üle 50 partneri juhtivatest ettevõtetest, uurimiskeskustest ja ülikoolidest 13 riigis. 

EIT 6 innovatsioonivaldkonda:

  • Alternatiivsed proteiinid
  • Säästev põllumajandus
  • Säästev vesiviljelus
  • Teadliku toitumise soodustamine – toitainete sisaldus
  • Digitaalne toodete jälgitavus – ehtsuse ja kvaliteedi tõestamine, nutikas märgistus
  • Ringmajandus toidutootmise süsteemis

Loe täpsemalt innovatsoonivaldkondade kohta siit.

Mis on EIT RIS?

EIT regionaalse Innovatsiooni Kava (EIT RIS) lõi Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), selleks, et vähendada lõhet innovatsioonitabelite tipus troonijate ja arenevate piirkondade vahel. Arengukava viiakse ellu kohalike keskuste osalusel, mis on juurdepääsupunktideks Euroopa parimate ülikoolide, ettevõtete ja projektide võrgustikule. Kava eesmärk on arendada programmi kaasatud regioone, tuvastades erinevate piirkondade tugevaid külgi ning kaasates kohalikke innovaatoreid üle-Euroopalistesse programmidesse ja võistlustele. Hetkel on EIT Food RIS programmi kaasatud 13 EIT Food keskust 13 riigist. Kohalik keskus, mis aitab Eestis EIT Food RIS programmi ellu viia, on Tartu Biotehnoloogia Park.

Tartu Biotehnoloogia Park ja selle missioon EIT Food Keskusena Eestis

Tartu Biotehnoloogia Park esindab EIT Foodi programmi Eestis ja on kontaktpunkt põllumajandus- ja toiduainete sektori kohalike esindajate jaoks. Tartu Biotehnoloogia Pargi eesmärk EIT Food keskusena on edendada EIT Food kogukonna tegevust, pakkuda vajalikku tuge kohalikele ettevõtlikele talentidele toidusektoris ja aidata saavutada kohaliku toidusektori tõelist potentsiaali. Tegutsedes EIT Food keskusena Eestis, toetab Tartu Biotehnoloogia Park novaatoreid ja ettevõtjaid, korraldab koolitusi ja töötubasid üliõpilastele, alustavatele ettevõtjatele, teadlastele ja põllumeestele ning toetab dialoogi piirkondlike ja riiklike ametiasutustega.


EIT Food üleskutsed:

 
Food Hub sündmused:
Jälgi värskemate EIT Foodi puudutavate uudistega kursis olemiseks ka Tartu Biotehnoloogia Pargi kalendrit ja uudiste veebisaiti.
Muu info:

EIT Food toiduinnovatsiooni väljakutsete aruanne sügis 2021– kogutud kümnelt Eesti toidutootmise valdkonna eksperdilt, lisaks tarbija esindajalt sügis 2021 Challenge Labs disainmõtlemise ürituseks.


Lisainfo:


Kontakt:

EIT Food keskus Eestis
Tartu Biotehnoloogia Park
📧