Inkubatsioon

Ettevõtlusinkubaator BioMed on asutatud eesmärgiga toetada uute eluteaduste valdkonna ettevõtte loomist ja nende edu kiirendamist inkubatsiooni programmi kaudu, kus konsultandid pakuvad alustavatele ettevõtjatele eriteadmisi, koostöövõrgustikke ja vajalikke vahendeid (ruumid, seadmed, jne), et muuta ettevõtted edukaks. Inkubatsioon hõlmab erinevaid protsesse, mis aitavad vähendada alustavate firmade ebaõnnestumisriske ja ennekõike kiirendada suurema potentsiaaliga tööhõivet ja jõukust loovate ettevõtete kasvu.

Ettevõtete inkubatsioon on Tartu Biotehnoloogia Pargi üks olulisematest tegevusvaldkondadest. BioMed inkubaatori eesmärgiks on luua sobivad tingimused ja keskkond eluteaduste valdkonna ettevõtete kiireks kasvuks ja arenguks. Seda eesmärki soovime saavutada läbi kõrgetasemeliste infrastruktuuriteenuste ning vajalike äriarendus- ja konsultatsiooniteenuste pakkumise. TBP on keskendunud eelkõige eluteaduste valdkonna (biotehnoloogia, meditsiin, agro-biotehnoloogia jm.) ning eluteaduste sidussektorite (nt. meditsiinivaldkonna IT rakendused) innovaatiliste ettevõtete teenindamisele. BioMed inkubaator on avatud ka ettevõtetele väljaspoolt Tartut – st. ettevõtlusinkubaatori teenuste kasutamiseks ei pea asuma Tartu Biotehnoloogia Pargis (võimalus on ka nn. virtuaalseks inkubatsiooniks).

Tartu Biotehnoloogia Pargi Biomed inkubaator pakub inkubandile järgmisi teenuseid:

 • projektide koostamine ja esitamine
 • ettevõtete ja teadusasutuste koostöö korraldamine 
 • koostööpartnerite leidmine
 • äriplaani koostamine, turu- ja riskianalüüs
 • investeerimisvõimaluste tuvastamine
 • seminaride ja treeningprogrammide korraldamine

Taotlusvorm

Kohustuslikud väljad

  captcha

  We shall contact suitable candidates as soon as possible to arrange a new meeting. We kindly ask to consider following questions before coming to the meeting:

  – What is the advantage of your product/service?
  – Who are your potential clients?
  – What are your goals for the next 2-3 years?
  – Who is in your team and what are their competences?
  – What role should the BioMed incubator have?