Meist

Tartu Biotehnoloogia Park (TBP) pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele, rendib tegevuseks ruume, toetab koostöösidemete sõlmimisel ning on aktiivselt tegev uute ettevõtete asutamisel.

TBP tegevuse alustalad on kvaliteet, koostöö, kompetents ning informatsioon ja innovatsioon. TBP eesmärgiks on soodsa ja areneva keskkonna loomine biotehnoloogia alase ettevõtluse edendamiseks Eestis.

Pakkumaks klientidele paremaid teenuseid osaleb TBP Euroopa Liidu ning Eesti riigi poolt finantseeritavates programmides ja projektides. Projektide raames arendatakse koostööd Eesti ja välismaa biotehnoloogia ettevõtete, teadus- ja arendusasutuste, sihtasutuste ning teiste organisatsioonidega, sh riigistruktuuride ja kohalike omavalitsustega.

2005.a. septembris avati TBP-s BioMed inkubaator, mis toetab biotehnoloogia-, meditsiini- ja veterinaarmeditsiini valdkonna alustavaid ettevõtteid.

Alates 2005.a. kuulub TBP Balti mere äärseid riike ühendavasse organisatsiooni ScanBalt ning on nimetatud organisatsiooni kontaktpunktiks Eestis.

 

Partnerid