BlueBioClusters

Sinine Biomajandus kätkeb endas mitmeid erilisi võimalusi Euroopa rannikualade kogukondadele. Nendeks on nii ringlusel põhinevad uuenduslikud ärimudelid; lühikesed, kohalikud tarneahelad, digitaalsed lahendused ja ökosüsteemi panused, mis kõik saavad pakuda võimalust stabiliseerida ja luua uusi ettevõtteid ja töökohti ka madalama haridustasemega inimestele; samal ajal muutes kauged maapiirkonnad huvitavateks, taaselustatud ja kliimasõbralikeks elukohtadeks.

BlueBioClusters liidab 13 tugiorganisatsiooni üheksast Euroopa regioonist, kes kõik on tihedalt seotud idufirmade aitamise, erinevate teiste ettevõtete toetamise ning samuti poliitikakujundajatega, eesmärgiga siniinnovaatsioonist parim esile tuua ning seda rakendada. Need asutused on oma jõud ühendanud selleks, et parendada, arendada ja elluviia uusi toetusmehhanisme ja meetodeid sinise biomajanduse edendamiseks:

 • Tutvustada konkreetseid toimivaid sinise biomajanduse integreeritud ja ringlusel põhinevaid väärtusahelate näiteid, mis oleksid Euroopa rannikualade kogukondadele inspiratsiooniks ja eeskujuks
 • Pakkuda tööriistu ettevõtete/piirkondade toetamiseks, et arvutada nende individuaalset panust ökosüsteemiteenustesse ja väärtustada neid teenuseid uudsete ökoloogiliselt juhitud ärimudelite raames
 • Pakkuda regionaalsetele sinimajanduse valdkonna bioettevõtetele ligipääsu neile vajalikele tehnoloogiatele
 • Stimuleerida/kiirendada uuendusliku, kaasava sinise biomajanduse arengut osalevates piirkondades
  • pakkudes individuaalset toetust rohkem kui 100 ettevõttele
  • organiseerides kohalikke ühisloome töötubasid ja
  • korraldades terve seeria rahvusvahelisi spetsiifilistele väljakutsetele suunatud bootcamp formaadis üritusi
 • Edendada sinise biomajanduse meetmeid piirkondlikes arengukavades ja nende poliitilist/ühiskondlikku kasutuselevõttu tegevuskogukondade kaudu

Me loodame oma projektitegevustega tuua pikaajalist mõju neisse piirkondadesse, kaasates oma tegevustes otse sadu osalejaid kogukondadest, et stimuleerida kogukonna sisest ja kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu vajalikke muutusi.

Projekt on finatntseeritud Horizon Europe, H-CL6-2021-GOV-01-09 Revitalization of European local communities with innovative bio-based business models and social innovation programmist kogusummas 2.5 miljonit eurot.

Projekti kestus: 3 aastat | august 2022 – august 2025

Rohkem infot: SUBMARINER Network website.

Loe edasi Horizon Europe programmi kohta: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/

Projekti kontakt Tartu Biotehnoloogia Pargis
Sven Parkel

Tel.: +372 7 383 053