Projektid

Tartu Biotehnoloogia Park on osalenud mitmetes Euroopa Liidu projektides. Väikese ja keskmise suurusega biotehnoloogia ettevõtete tegevuse toetamiseks teeb TBP tihedat koostööd teiste biotehnoloogia parkide ja innovatsiooni tugikeskustega nii Euroopas kui ka USA-s ja Kanadas arendamaks ühiseid projekte ning laiendamaks olemasolevate kontaktide võrku.