Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teiste kasutajagruppide esindajad. ECHC on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

  • Klastri partnerid on koostöös välja töötanud uusi lahendusi või parandanud olemasolevaid lahendusi tervisevaldkonna probleemidele
  • Klastri partnerid tunnevad oma sihtturgusid, on rahvusvaheliselt nähtavad ja turundavad oma tooteid ja teenuseid ühiselt
  • Klaster on rahvusvaheliselt nähtav, vahendab teiste riikide kogemusi ja loob Eesti ettevõtetele vajalikke kontakte.
  • Tulemus: Uued lahendused aitavad kaasa partnerite majanduslikule edule, vähendavad koormust meditsiinisüsteemile ja parandavad teenuste kättesaadavust ning kvaliteeti, omades nii vahetut kui laiemat mõju.

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 Euro ulatuses.

Rohkem infot Connected Health klastri kodulehel.

Projekti kontakt Tartu Biotehnoloogia Pargis:
Sven Parkel
e-mail:
tel.: 7 383 053

Connected Health klastri värskeimate uudistega saab lähemalt tutvuda SIIN

Tutvu EAS klastrite programmiga: http://www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/

ECHAlliance - high res