Tartu Biotehnoloogia Park on osalenud mitmetes Euroopa Liidu projektides. Väikese ja keskmise suurusega biotehnoloogia ettevõtete tegevuse toetamiseks teeb TBP tihedat koostööd teiste biotehnoloogia parkide ja innovatsiooni tugikeskustega nii Euroopas kui ka USA-s ja Kanadas arendamaks ühiseid projekte ning laiendamaks olemasolevate kontaktide võrku.

Käimasolevad projektid:


Kliiniline tehisintellektil põhinev diagnostika (CAIDX)

Projekt CAIDX eesmärk on edendada koostööd tehisintellektil (AI) põhinevate diagnostika lahenduste pakkujate ja tervishoiuasutuste vahel, et aidata tervishoiutöötajatel integreerida AI ja seeläbi parandada diagnostikat ja ravi. 

Loe lähemalt…


BlueBioClusters (BBC)

BlueBioClusters liidab 13 tugiorganisatsiooni üheksast Euroopa regioonist, kes kõik on tihedalt seotud idufirmade abistamise, erinevate teiste ettevõtete toetamise ning samuti poliitikakujundajatega, eesmärgiga siniinnovaatsioonist parim esile tuua ning seda rakendada. Need asutused on oma jõud ühendanud selleks, et parendada, arendada ja elluviia uusi toetusmehhanisme ja -meetodeid sinise biomajanduse edendamiseks.                          

Loe edasi…


Sustainable Food Environments (KISMET)

http://jauna.vidzeme.lv/upload/KISMET/Logo/KISMET_Logo_Standard_large.pngProjekti peamine eesmärk on muuta Läänemere-äärsete linnade ja piirkondade praegused toidusüsteemid jätkusuutlikuks. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel puudub sageli suutlikkus vajalikke muudatusi ellu viia ning selleks vajavad nad vajavad uusi impulsse ning uuenduslikke lahendusi, et realiseerida ringmajandusele baseeruvat ja jätkusuutlikumat toidukeskkonda.

Loe edasi…


EIT Food

EIT Food, üks EIT innovaatikakogukondadest, on üle-euroopaline toidusektori ettevõtlusele ja innovatsioonile keskendunud konsortsium. Innovatsiooni ja ettevõtluse edendamiseks kogu Euroopas loob EIT Food kaasava ja uuendusliku kogukonna, mis koosneb erinevatest toidusektori partneritest.
Kohalik keskus, mis aitab EIT Food RIS programmi  Eestis ellu viia, on Tartu Biotehnoloogia Park
Loe edasi…


Empowering Women in Agrifood (EWA)

Tartu Biotehnoloogia Park koostöös EIT Food RIS programmiga EWA (Empowering Women in Agrifood) on alustavatele naisettevõtjatele suunatud arenguprogramm, mille eesmärgiks on toetada ja arendada olemasolevaid äriideid ning vähendada soolist ebavõrdsust põllumajandus- ja toidusektoris.

Loe edasi…


EIT Health

EIT Health on üks EIT innovaatikakogukondadest ja ühtlasi parimate tervishoiuvaldkonna asutuste võrgustik Euroopas, mis toetab kõige paljutõotavamate iduettevõtete ja ärikontseptsioonide arendamist.
Tartu Biotehnoloogia Park on EIT Healthi keskus Eestis.
Loe edasi….


Estonian Connected Health klaster

Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teiste kasutajagruppide esindajad. ECHC on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.
Loe edasi…


Lõppenud projektid

Loe siit lähemalt Tartu Biotehnoloogia Pargi osalusega toimunud projektide ja nende tulemuste kohta.

Loe edasi…