Hakka Tartu Biotehnoloogia Pargi inkubandiks!

Uuel aastal uued võimalused: hakka Tartu Biotehnoloogia Pargi inkubandiks!

Tartu Biotehnoloogia Pargi Biomed inkubaator pakub inkubandile järgmisi teenuseid:

Inkubaatorettevõtte konsultatsiooni ja nõustamispakett, kus inkubant saab iga 3 kuu tagant konsultatsiooni ja tagasisidet oma tegevusele + iga aasta lõpus süvakonsultatsioon.

Võimalus osaleda tasuta spetsiaalselt inkubantidele suunatud ja inkubantide vajadustest ning soovidest lähtuvalt üles ehitatud seminaridel 5-6 korda aastas;

 

Vähemalt kord aastas võimalus võtta osa koolitusest, mis on kujundatud lähtuvalt inkubantide enda soovidest ja arenguvajadustest;

 

Võimalus osaleda mentoraruteludel ja õppida kogenud ettevõtjatelt.

 

Ligipääs TBP kasutuses olevatele andmebaasidele

 

Ligipääs TBP kontaktvõrgustikule.

 

Viimaks on kõikidele meie inkubantidele tasuta ka soovi korral virtuaalse kontori teenus, sh. nõupidamiste- ja seminariruumi kasutamise õigus tavapaketist suuremas ulatuses.

Lisainfo: https://biopark.ee/biomed-sa/teenused-2

Huvi korral kirjuta