Tartu Biotehnoloogia Pargi Biomed inkubaator pakub inkubandile järgmisi teenuseid:
  • Inkubaatorettevõtte konsultatsiooni ja nõustamispakett, kus inkubant saab iga 3 kuu tagant konsultatsiooni ja tagasisidet oma tegevusele + iga aasta lõpus süvakonsultatsioon.
  • Võimalus osaleda tasuta spetsiaalselt inkubantidele suunatud ja inkubantide vajadustest ning soovidest lähtuvalt üles ehitatud seminaridel 5-6 korda aastas;
  • Vähemalt kord aastas võimalus võtta osa koolitusest, mis on kujundatud lähtuvalt inkubantide enda soovidest ja arenguvajadustest;
  • Võimalus osaleda mentoraruteludel ja õppida kogenud ettevõtjatelt.
  • Ligipääs TBP kasutuses olevatele andmebaasidele
  • Ligipääs TBP kontaktvõrgustikule.
  • Viimaks on kõikidele meie inkubantidele tasuta ka soovi korral virtuaalse kontori teenus, sh. nõupidamiste- ja seminariruumi kasutamise õigus tavapaketist suuremas ulatuses.

Lisaks on Tartu Biotehnoloogia Pargi teenuseid võimalik inkubaatoris asuvatel ettevõtetel tellida tavahinnakirjast 15-25% soodustusega, sõltuvalt ettevõtte arengufaasist ning inkubaatori toetusetapist.

Inkubaatoris asuvatele ettevõtetele pakutavad teenused langevad olulises osas kokku Tartu Biotehnoloogia Pargi poolt teistele ettevõtetele pakutavate teenustega ning nendeks on:

Infrastruktuuriteenused – labori ja büroopindade rent

Tartu Biotehnoloogia Pargis ruume üürides on täiendavaks lisaväärtuseks paljude biotehnoloogia ja meditsiiniettevõtete kooslus, kus mõtteid vahetada ja koostöösidemeid arendada. Täna on Tartu Biotehnoloogia Pargis üürnikeks näiteks ravimtoimeaineid arendav, tootev ja müüv tervishoiu ja biotehnoloogia tööstusettevõte TBD-Biodiscovery OÜ, logopeedilist teenust osutav Kõneteraapiakeskus OÜ, kaasaegset ja kõrgetasemelist meditsiinilist ning protees-ortopeedilist abi pakkuv Ortopeediakeskus OÜ ning mitmed valdkonda toetavad ettevõtted.
Loe lähemalt…

Arendus- ja konsultatsiooniteenused

Tartu Biotehnoloogia Park pakub klientidele abi projektitaotluste koostamisel ja esitamisel, konsulatatsiooniteenuseid äriplaani koostamiseks, turu- ja riskianalüüsiks ja tehnoloogiasiirdeks. Aitame leida koostööpartnereid ja investoreid kasutades rahvusvahelist kontaktvõrgustikku. Korraldame valdkonnaspetsiifilisi seminare ja koolitusi.
Loe lähemalt…

Virtuaalse kontori teenus

Tartu Biotehnoloogia Park pakub uut virtuaalse kontori teenust. Virtuaalse kontori idee on kogunud populaarsust nii Lääne-Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides, kus väärtustatakse kõrgelt ettevõtte reputatsiooni ja usaldusväärsust.

Virtuaalse kontori teenus on mõeldud väikestele ettevõtetele, kelle põhiline tegevus toimub kodus. Kodukontoril on eeliste kõrval ka mitmeid puudusi – korteriaadressi kandev ettevõte ei pruugi mõjuda kliendile usaldusväärselt; klientide vastuvõtt rikub kodu privaatsust ning kodus võib olla raske leida mugavat ja neutraalset pinda kliendikohtumisteks. Lisaks pole kodus tegutsevatel ettevõtjatel enamasti personali, kes viibiks tööaegadel pidevalt tööpostil.
Loe lähemalt…