Tartu Biotehnoloogia Pargis ruume üürides on täiendavaks lisaväärtuseks paljude biotehnoloogia ja meditsiiniettevõtete kooslus, kus mõtteid vahetada ja koostöösidemeid arendada. Täna on Tartu Biotehnoloogia Pargis üürnikeks näiteks ravimtoimeaineid arendav, tootev ja müüv tervishoiu ja biotehnoloogia tööstusettevõte TBD-Biodiscovery OÜ, logopeedilist teenust osutav Kõneteraapiakeskus OÜ, kaasaegset ja kõrgetasemelist meditsiinilist ning protees-ortopeedilist abi pakkuv Ortopeediakeskus OÜ ning mitmed valdkonda toetavad ettevõtted.

Pakume järgmisi ruumide üürimisega seotud teenuseid:

  • Kontori-, labori-, tootmis- ja arenduspindasid
  • ruumide, vara ja territooriumi korrashoidu ja haldust
  • kvaliteetseid side-, kommunaal- ja valveteenuseid
  • mugavat lubadega parkimist territooriumil
  • sisustatud konverentsiruumi (kuni 30 inimesele), võimalik on kasutada dataprojektorit. Ruumides levib tasuta wifi.