Aasta esimese Morning Health Talks kohvihommiku fookuses olid teisesed terviseandmed

2022. aasta esimene EIT Health Morning Health Talks Tartu toimus 10. juunil kell neljatunnise hübriidse kohvihommikuna. Ürituse fookuses olid teisesed terviseandmed. Ürituse esimese osas keskenduti Taani (Claus Duedal Pedersen) ja Soome (Jukka Lähesmaa) kogemusele teiseste andmete kasutamisel ning samuti näiteriikide terviseandmete infrastruktuuridele üldisemalt. Ürituse teises osas arutleti Euroopa Terviseandmete Ruumi rakendamise aspektide üle (Jaanus Pikani). Lisaks anti  selles osas põhjalik ülevaade terviseandmete kasutamise võimalustest ja praktikatest Eestis nii andmete haldaja (Silja Elunurm/Sotsiaalministeerium) kui – kasutaja Raivo Kolde/TÜ Arvutiteaduste inistituut) vaatepunktist. Päeva lõpetas modereeritud arutelupaneel.
 

EIT Health Morning Health Talks (MHT) on piirkondlik arutelude ja võrgustike loomise platvorm, mille eesmärk on RIS-i piirkondade tervishoiualase innovatsiooni-ökosüsteemi kujundamine ja parandamine.


Ettekanded

Põhjamaade kogemus (ENG)
 “Danish citizens access to health care data through the national infrastructure” – Claus Duedal Pedersen (Sentinel Unit/Denmark)
 “Secondary use of social and health data – Finnish experiences” – Jukka Lähesmaa (Ministry of Social Affairs and Health/Finland)
Eesti kogemus (EST)
“Euroopa Tervisendmete Ruum” – Jaanus Pikani (Scanbalt)
“Terviseinfosüsteemi terviseandmete kasutus teaduseks ja innovatsiooniks – tänane ja homne maailm” – Silja Elunurm (Sotsiaalministeerium)
“Jätkusuutlik andmete teisene kasutamine TÜ arvutiteaduse instituudi praktikas“ – Raivo Kolde (TÜ Arvutiteaduste inistituut)


Esinejad

Claus Duedal Pedersen, Sentinel Unit Sundhed.dk direktor. Claus Duedal Pedersenil on enam kui 20-aastane kogemus uuenduslike tehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel tervishoius. See kogemus ulatub esimese EMR-süsteemi juurutamisest Taanis 1996. aastal siseriiklike sidestandardite ja Taani riikliku IT-infrastruktuuri rakendamiseni tervishoiu valdkonnas kuni Odense ülikooli haigla (OUH) ümberkujundamisen. 2012. aastal vastutas Claus Duedal Pedersen OUH ja Lõuna-Taani Ülikooli vahelise ühendatud innovatsiooni- ja uurimiskeskuse – Innovatiivsete Meditsiinitehnoloogiate Keskuse loomise eest. Claus Duedal Pedersen vastutas Odense ülikoolihaigla robotite ja droonide strateegia väljatöötamise ja rakendamise eest, et arendada uut haiglat, mis avatakse 2022. aastal. 2019. aastal juhtis Claus Duedal Pedersen Taani kliinilise tehisintellekti keskuse loomist. – CAI-X. Sentinel Unit direktorina vastutab Claus Duedal Pedersen Taani esmatasandi tervishoiusektori riikliku kvaliteedi- ja teadusuuringute infrastruktuuri arendamise ja rakendamise eest.


Jukka Lähesmaa on Soome Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kantsleri büroo vanemnõunik. Hr Lähesmaa koordineerib erinevaid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teadus-, arendus- ja innovatsiooniprojekte, samuti tervishoiusektori  kasvustrateegia raamistikuga seotud digitaliseerimistegevusi. Tema põhiülesanneteks on hetkel sotsiaal- ja terviseandmete teisese kasutamise seaduse rakendamine ning tehisintellekti ja robootika arendamise koordineerimine.
Hr Lähesmaa on töötanud erinevatel juhtimis- ja arendustöödel viimased 25 aastat. Tema tööülesanneteks on peamiselt seotud organisatsiooni, protsesside ja digitaliseerimise arendamisega avalikus halduses.


Jaanus Pikani, MD, on esimees ScanBalt BioRegioni tervise ja biotehnoloogia metaklastri organisatsioonis, mis koosneb Taani, Eesti, Soome, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa ja Hollandi tervishoiu- ja biomajanduse kogukondadest, mille liikmete seas on enam kui 60 ülikooli ja 3000 piirkonnas tegutsevat ettevõtet. Jaanus on Tartu Biotehnoloogia Pargi asutaja ja juhatuse liige. Ta on olnud praktiseeriv kirurg pea- ja kaelapiirkonna onkoloogia alal, Vähikeskuse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi juht, Sotsiaalministeeriumi kantsler ja Eesti Presidendi kabinetiülem.

 


Silja Elunurm on vandeadvokaat, Sotsiaalministeerium upTIS (uue põlvkonna tervise infosüsteem) teisese andmekasutuse valdkonna juht. Advokaaditöös spetsialiseerus Silja IT õiguse, andmekaitse ja tervistehnoloogiate valdkonnale. Sotsiaalministeeriumis on ta, lisaks teisese andmekasutuse valdkonna juhtimisele ja arendamisele upTIS projektis, tegev personaalmeditsiini projekti õiguse töörühma juhina, vastutades projekti rakendamise eelduste loomise eest õigusruumis, samuti osaleb EU ülese projekt 1+MG ja B1MG õiguse, eetika ja andmekaitse töörühmades, mis tegelevad geneetiliste andmete teisese andmekasutuse juhendite ja soovituste loomisega. Varasemalt olnud lektor Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas IT õiguse magistriprogrammis, õpetades tudengitele õiguslike riskide juhtimist IT ettevõtetes.


Raivo Kolde, PhD on terviseinformaatika kaasprofessor Tartu Ülikoolis. Tal on kraadid matemaatilises statistikas ning doktor bioinformaatikas. Järeldoktorantuuris viibis ta Harvardi ülikoolis ning on töötanud Philips Research North Americas teadlasena. Ta on loonud mitmeid populaarseid andmeanalüüsi tarkvara pakette ning teinud laialdast koostööd genoomika ja kliiniliste uuringute vallas. Hetkel on tema huvid seotud terviseandmete kasutamisega teadusuuringutes ning selle jaoks arvutusliku infrastruktuuri loomisega.

 


Katrina Laks on maailma esimese digitaalse peavalukliiniku Migrevention tegevjuht ja kaasasutaja. Katrina asutas Migreventioni, et anda enam kui 1 miljardile migreeni all kannatavale inimesele võimalus võtta kontroll oma tervise üle ja taastada oma elukvaliteet. Katrina soov arendada digitaalse tervise innovatsiooni, et toetada migreenihaigeid kogu maailmas, on aidanud Migreventionil saada üheks kõige kiiremini kasvavaks digitaalse tervise ettevõtteks Baltikumis. Katrinal on magistrikraad geenitehnoloogias ning ta on Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja geenitehnoloogia doktorikandidaat.

 


EIT Health Morning Health Talks (MHT) on piirkondlik arutelude ja võrgustike loomise platvorm, mille eesmärk on RIS-i piirkondade tervishoiualase innovatsiooni-ökosüsteemi kujundamine ja parandamine.