Morning Health Talks Tartu “e-Tervis – tervishoiu tuleviku ümberkujundaja / kogemused Eestist ja Skandinaaviast “

2021. aasta teine EIT Health Morning Health Talks Tartu toimus 29. septembril kell 10:00-12:30 hübriidse kohvihommikuna. Üritus keskendus e-tervise arengule, võimalustele ja soovitud eesmärkidele ning praktilistele näidetele Eestist ja Skandinaaviast. 

EIT Health Morning Health Talks (MHT) on piirkondlik arutelude ja võrgustike loomise platvorm, mille eesmärk on RIS piirkondade tervishoiualase innovatsiooni-ökosüsteemi kujundamine ja parandamine.

  • Kuupäev ja kellaaeg: 29/09/2021; 10:00-12:30 (EEST)
  • Asukoht: Hübriidüritus – SPARK Demo (Narva mnt 3, Tartu) & Zoom 
  • Ürituse keel: I osa (rahvusvaheline kogemus) inglise keeles; II osa eesti keeles

Ürituse läbivaks teemaks oli e-tervis. Üritusel võeti arutlusele e-tervise rakendusvõimalused ning potentsiaal praeguses muutuvas maailmas, kuid räägiti ka kaasnevatest võimalikest ohtudest ja selle arengut piiravatest faktoritest. Üritusel toodi praktilisi näiteid valdkonna projektidest, sealhulgas uutest ennetusele suunatud personaalmeditsiini teenustest ning tutvusti praeguseid peamiseid tegevusi Eesti e-tervise süsteemi arendamisel ja olulisemaid eesmärke mille poole e-tervise kujundamisel Eestis teel ollakse.


Ettekanded

“Challenges and bottlenecks in eHealth – conclusions from the BSR-project DNA” – Fred Kjellson /Innovation Manager in Health, Innovation Skane
-> Learn more about BSR-project DNA

“The importance of Collaboration between business, healthcare and academia for the future of digital health- some reflections”Charlotta Gummeson/ CEO of the Sahlgrenska Science park, Sweden

“Can a computer keep a secret “Med. Dr Lars Lindsköld /AI Sweden, Region Västar Götaland and University of Gothenburg

“New prevention-oriented personal care services – how to achieve the desired results?”  – Dr. Krista Kruuv-Käo /Personal medicine expert and consortium estPermed I leader

“Developments in Estonian e-health – towards digitally empowered person centred healthcare”Kertti Merimaa / Adviser at the Health System Development Department, Ministry of Social Affairs, Estonia


Speakers

Lars Lindsköld, MD, Arendusjuht, Västra Götalandi piirkonna digitaliseerimise osakond. Varasem Swelife portfellihaldur, kes juhtis projekti Sweper – Rootsi riiklikku algatust, et toetada süstemaatiliste terviseandmete kasutamist personaliseeritud meditsiinis. Göteborgi ülikooli rakendusliku infotehnoloogia osakonna informaatika vanemõppejõud; Rootsi tehisintellekti innovatsiooni vanemnõunik ja Rootsi meditsiiniinformaatika assotsiatsiooni peasekretär ning alates 2020. aasta novembrist ka EFMI (European Federation for Medical Informatics) institutsionaalne liige. Med. Dr Lindsköldil on pikk radioloogia, patoloogia ja teledermatoloogia (e-tervis) digiteerimise kogemus. Tema uurimistöö põhineb suurandmete ja tehisintellekti koostalitlusvõimel, keskendudes kutsealast juhitud semantilisele koostalitlusvõimele.


Charlotta Gummerson, CEO, Sahlgrenska Science park, Sweden
Charlottal on pikajalised kogemused tervishoiuettevõtete ja -projektide juhtimisel, sealhulgas on tal olnud juhtiv roll farmaatsiaettevõtetes GlaxoSmithKline ja Astellas Pharma. Lisaks on ta Almi Invest ettevõttes vastutanud investeeringute juhtimise eest eluteaduse ja tervishoiu valdkonna algstaadiumis kasvuettevõtetes. Lisaks ametikohale Sahlgrenska teaduspargi tegevjuhina on ta ka Nordic ehealthAward žürii liige ning ta on selles valdkonnas mitmes juhatuses ja juhtrühmas. Charlotta on omandanud meditsiinilise baaskoolituse kirurgiale ja meditsiinile spetsialiseerunud meditsiiniõena ning on õppinud ettevõtlust, haldust ja juhtimist.


Fred Kjellson, Innovatsioonijuht tervise alal, Innovation Skane
Fred toetab Skåne’i piirkonna eluteadusega tegelevaid ettevõtteid ja ettevõtjaid toodete ja teenuste arendamisel  tervishoiu valdkonnas – ideest ja vajaduste analüüsist kuni kliiniliste uuringuteni. Fred on meditsiiniseadmete spetsialist, kelle pädevus hõlmab järgmiseid valdkondi: projektijuhtimine, regulatiivsed küsimused, meditsiiniseadmete hindamine ja planeerimine, avaliku ja erasektori koostöö ning meditsiiniseadmete käivitamise juhtimine.

 


Kertti Merimaa on e-tervise nõunik Sotsiaalministeeriumis, kus keskendub peamiselt eesmärgile tagada koostöötav ja koosvõimeline e-tervise ökosüsteem. Ta on osa tuumiktiimist, kes on valmistamas ette uue põlvkonna Tervise infosüsteemi projekti ning selle osana viimas läbi uuendusi e-tervise valitsemises ja koosvõime teemades, nagu klassifikaatorite haldus ja terminoloogia ühtlustamine. Kerttil on akadeemiline taust Tartu Ülikoolist info- ja teadmusjuhtimises ning ärianalüüsis, keskendudes infopädevuse temaatikale.

 


Dr. Krista Kruuv-Käo on personaalmeditsiini ekspert, kelle ametialane kogemus hõlmab Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu (endine SA Eesti Geenivaramu) edukat asutamist ja juhtimist. Sihtasutuse põhieesmärk oli rahvastikupõhise biopanga – Eesti Geenivaramu – loomine. Dr. Kruuv-Käol on kogemus tervishoiuteenuste osutamises ettevõttes Karell Arstikeskus ning juhtimise ja personaliseeritud meditsiiniprojektide juhtimises Eesti Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuses TerviseTAK. Praegu juhib Krista konsortsiumi estPermed I.
Krista Kruuv-Käo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna

 


Päevakava

——- RAHVUSVAHELINE KOGEMUS ———
10:00-10:05Tervitussõnad
Sven Parkel / Tartu Biotehnoloogia Park, EIT Health Hub Eestis)
[ENG]
10:05-10:30DNA projekt E -tervise väljakutsed ja kitsaskohad”
Fred Kjellson /Innovatsioonijuht tervise alal, Innovation Skane
[ENG]
10:30-10:55“Ettevõtete, tervishoiuvaldkonna ja akadeemia vahelise koostöö tähtsus digitervise tuleviku jaoks”
Charlotta Gummeson/ CEO, Sahlgrenska Science park, Rootsi
[ENG]
10:55-11:25“Kas arvuti oskab saladust hoida?“
Med. Dr Lars Lindsköld /AI Sweden, Region Västar Götaland and University of Gothenburg
[ENG]
11:25-11:35Mentimeter küsitlus valge raamatu „Digitaalne tervis – suundumused ja soovitav edu arenevates piirkondades” jaoks[ENG]
——- EESTI KOGEMUS ———
11:35-11:55“Uued ennetusele suunatud personaalmeditsiini teenused – kuidas saavutada soovitud tulemused?”
-> Aastatel 2018-2021 konsortsiumi estPerMed I poolt läbi viidud uuringu „Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid rinnavähi ja südame-veresoonkonnahaiguste täppisennetuses“ lõpparuande leiate SIIT

Dr. Krista Kruuv-Käo /Personaalmeditsiini ekspert ja konsortsiumi estPermed I juht
[EST]
11:55 – 12:20“Eesti e-tervis – teekond digiväelise inimkeskse tervishoiu poole”
Kertti Merimaa / e-tervise nõunik Sotsiaalministeeriumi Tervisesüsteemi arendamise osakonnas
[EST]
12:20-12:30Arutelu osalejatega – ideed ja arvamused[EST]

EIT Health Morning Health Talks (MHT) on piirkondlik arutelude ja võrgustike loomise platvorm, mille eesmärk on RIS-i piirkondade tervishoiualase innovatsiooni-ökosüsteemi kujundamine ja parandamine.

Morning Health Talks toimub digitaalsena ja üritusele pääseb kutse alusel. Kui te pole kutset saanud, kuid tahaksite osaleda, saatke palun e-mail aadressile koos enda lühitutvustuse ja lühikese kirjeldusega, miks te üritusest huvitute ja kuidas te sellesse panustaksite.