TBP otsib 2014 aasta edukaimat meditsiini ja biotehnoloogia valdkonna ettevõtet

Konkurss “Parim meditsiini ja eluteaduste valdkonna ettevõtja 2014” Tartu
linna ettevõtluskonkursi raames

Austatud meditsiini ja eluteaduste valdkonna ettevõtja,

Tartu Linnavalitsusel ja Tartu Biotehnoloogia Pargil on taaskord rõõm
kutsuda Teid osalema Tartu ettevõtluskonkursil kandideerimaks edukaima
meditsiini ja eluteaduste valdkonna ettevõtte tiitlile. Tiitlit antakse
välja kaheksandat aastat, eelmisel aastal osutus parimaks Icosagen Cell
Factory OÜ.

Konkursist on oodatud osa võtma tegutsevad ettevõtjad, kelle asukoht
ja/või üks põhitegevuse koht on Tartu linn ning kellel ei ole
maksuvõlgnevusi. Kontsernidesse kuuluvad ettevõtjad ei või konkursist osa
võtta juhul, kui konkursil osaleb kontserni emaettevõtja.

Edukaim ettevõte valitakse järgmiste kriteeriumite alusel:
1.      käibe kasv perioodil 2013-2014;
2.      loodud töökohtade arv 2013. aastal ja 2014. aastal;
3.      ekspordimahu kasv perioodil 2013-2014.
4.      Innovaatiliste toodete/teenuste/metoodikate kirjeldus, patentide arv
jm. saavutused

Avalduse konkursil osalemiseks leiate e-kirja lisast. Täidetud ankeet
saatke palun tagasi hiljemalt 7. septembriks 2015 aadressil Tiigi 61b,
50410 Tartu või e-mailile .

Parimate ettevõtjate tunnustamine toimub 15. oktoobril 2015 Tartu linna
ettevõtjate pidupäeval, kuhu olete väga oodatud.