Tartu ülikool asutas ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse

16. jaanuaril 2014 asutatud ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse eesmärk on edendada ettevõtlikku hoiakut ja innovatsiooniteadlikkust ning koordineerida selleks vajalikku tegevust ülikoolis.

Arendusprorektor Erik Puura sõnul on väga oluline, et erinevad ülikooli allüksused tunnetavad ettevõtluse ja ettevõtlikkuse õppe vajadust. „Loodan väga, et suudame õppe välja arendada nii üliõpilastele atraktiivsena kui ka niivõrd praktilisena, et ülikooli lõpetades on ettevõtjaks hakkamine tavapärane praktika, mitte erandlik juhtum,“ sõnas Puura.

Konsortsiumi loomist majandusteaduskonna poolt koordineerinud Andres Kuusiku sõnul oli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse asutamine Tartu ülikooli kui ettevõtlusõppe eestvedaja poolt loogiline samm. Konsortsiumi toel saab edendada ettevõtlikkust ja ülekantavaid oskusi igal tasemel: „Kõigis õppeainetes võiks sisalduda mingi komponent, mis ettevõtlikkust arendab. Mitmetesse õppekavadesse on ettevõtlusõpe juba põhjalikult integreeritud, näiteid võib tuua nii Viljandi kultuuriakadeemiast kui ka matemaatika-informaatikateaduskonnast. Ülekantavaid oskusi, nt projektijuhtimisoskust läheb vaja ka ettevõtlikel töötajatel sõltumata erialast,“ selgitab Kuusik.

Statuudi järgi on ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise metoodiline eestvedaja nii ülikoolis, koostöös teiste ülikoolidega kui ka partneritega Eestis tervikuna. Konsortsiumi rolliks on ka vajaliku taristu arendamine ettevõtlikkuse edendamiseks, ülikooli esindamine ettevõtlikkuse, ettevõtlusõppe ja innovatsiooni valdkonnas ning koostöö korraldamine ettevõtetega.

Lisainfo: Erik Puura, TÜ arendusprorektor, e-post: .