Tartu firma arendab koos ülikooliga nutikat vähiteraapiat

Ravimitootjate maailmas käib suur võidujooks nutika, täpselt suunatud ning patsiendile võimalikult leebe vähiteraapia arendamiseks. Tartu Biotehnoloogia Pargi inkubatsiooniettevõte ToxInvent annab oma panuse innovatiivsete ravimikandidaatide prototüüpide loomiseks. Selleks tehakse enam kui 600 000 eurose eelarvega rakendusuuring koostöös Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudiga. Lähemalt räägib ettevõtte teadus- ja arendustegevusest ToxInvent OÜ juhatuse liige Andrus Tasa.

Kuidas sai ToxInvent üldse alguse?
Oleme kaks aastat vana ettevõte, mis kasvas välja keemias arendusteenuseid pakkuvast firmast TBD-Biodiscovery. Tegeleme peenkeemia toodete ja uute toksiinide arendusega vähiraviks.

Mil moel jõudsite toetusmeetme NUTIKAS taotluseni?
Arendustöö on väga ressursimahukas ja selle läbiviimine kallis. Teisalt pole arenduse tulemus kunagi garanteeritud ja tõenäosus positiivseid tulemusi saada on suhteliselt väike. Riigipoolsed abistavad meetmed aitavad riske paremini kanda. Võime isegi ütelda, et kuna NUTIKAS meede oli olemas, siis julgesime antud tegevuse ette võtta, esitasime taotluse ja saime ka rahastatud.

Kuidas käis taotluse kokkupanek?
Töö taotlusega on suhteliselt mahukas. Taotluse koostamise juures olid inimesed nii meie firmast kui ka spetsialistid TÜst. Istusime maha, arutasime teemad läbi, panime kokku tegevuskava ja eelarve ning koostasime taotluse, vastavalt NUTIKAS programmi nõuetele.

Kas projektile koostööpartneri leidmiseks tuli palju n-ö maad kuulata?
Eesti on väike riik. Pole just palju antikehade ja vähiraviga tegelenud inimesi, kes oskavad samas ka rakukultuuridega katseid teha ja ainete toksilisust määrata. Kuulutasime välja riigihanke, mille tulemusel selgus lõplik koostööpartner. Eelnevalt suhtlesime mitmete potentsiaalsete partneritega ja julgustasime neid konkursil osalema.

Partneriks valisite seega TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi?
Jah, riigihanke võitis Tartu Ülikool. Otseseks partneriks on professor Tambet Teesalu uurimisrühm. Prof Teesalu on USAs vähiuuringute alal töötanud, tulnud tagasi Eestisse ja loonud TÜs oma uurimisrühma.

Kas rakendusuuringu siht on uus ja nutikas vähiravim?
Klassikaliselt ravitakse vähki keemiaraviga nii, et rakud uhutakse mürgiga üle. Aga nii surevad lisaks vähirakkudele ka terved rakud. Selline teraapia vorm on patsiendile raskelt talutav ja toob kaasa mitmeid komplikatsioone nagu juuste väljalangemine jne. Uus vähiravi kasutab konkreetseid vähirakke äratundvaid antikehi. Nendele antikehadele kinnitatakse toksiinid ehk mürgid, mis tapavad vähirakke. Antikehad lähevad vähiraku juurde ning erinevate sisenemismehhanismidega jõuavad toksiinid raku sisse, tappes ainult vähiraku ja jättes teised rakud kahjustamata. Kujundlikult võiks ütelda, et tegemist on lennukiga, mis liigub täpselt sihtmärgi juurde ja tulistab laengu otse sihtmärgile, jättes kõrvalobjektid terveks.

ToxInvent on spetsialist orgaanilise sünteesi alal. Oskame teha toksiine, mis viiakse antikeha abil vähirakuni ja millega vähirakud tapetakse. Meie ülesandeks on teha vastavad mürgid, mis reageeriksid hästi ja oleksid väga väikestes kontsentratsioonides hästi mürgised. Ettevõte sünteesib toksiinid ja kinnitab neile külge linkerid. TÜ töötab antikehade poolega,

sealsed spetsialistid kinnitavad toksiiniga linkerile antikehad, testivad valminud kompleksi toksilisust ja selgitavad toksilisusemehhanisme. Mitmete toksiinide ja antikehade kombinatsioonide tulemusena peaks valmima vähirakke tappev kompleks.

Edasi järgneb koostöö ravimifirmadega, kes viivad loodu turule. ToxInvent on arendusega tegelev väikeettevõte, kellel on edasiseks toote kommertsialiseerimiseks ja arenduseks tarvis suuremaid partnereid. Mõnede potentsiaalsete partneritega on ka juba kontaktid olemas ning partnerite huvi arendatava toote vastu on suur.

Kui suur võidujooks käib maailmas tarkade vähiravimite pärast?
Väga suur ja sellega tegeletakse maailmas intensiivselt, ka meie pole sellega alguses. Meie tegeleme on ainerühmaga antratsükliinid, mis lagundavad vähirakkude DNAd. Nende ainete uurimisega on meie inimesed tegelenud üle kümne aasta. Seega on meil piisavalt kogemusi ja ka häid eeliseid selle rühmaga tulemusi saavutada ning võidujooksus kaasa teha.

Kui suur abi on olnud NUTIKAS toetusmeetmest firmale arendusprotsessi puhul?
Loomulikult on NUTIKAS meede väga vajalik ja toetav tugi, seda just teadus- ja arendustegevusega seotud riskide maandamisel. Arendustegevuses on palju ebaõnnestumisi ja lõpuks on positiivse tulemuse saavutamise tõenäosus üsna väike. Ehk osutub 10% edukaks ja seegi on juba hea tulemus. On suurepärane, et leidub meede, mis toetab riskide kandmist eriti arendustegevuse algfaasis. Ettevõtte poolt finantseerime projekti 30% ulatuses. Riigi toetus arendustegevuse finantseerimisel on väga oluline ja aitab julgemalt võtta riske keerukates projektides. Julgustan kindlasti ka teisi ettevõtjaid seda toetusmeedet taotlema.

Originaal: https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2018/01/18/tartu-firma-arendab-koos-ulikooliga-nutikat-vahiteraapiat