Tartu Biotehnoloogia Park panustab Läänemere piirkonna sinise biotehnoloogia arengusse

Kiilis, mereuurimiskeskuses GEOMAR sai 1. märtsil 2016.a. avalöögi Interreg Baltic Sea Region programmi projekt Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE). 

Mere biotehnoloogias on märkimisväärne võimekus tõsta nii ühiskonna heaolu kui ka aidata kaasa majandusliku kasvu tugevnemisele ja jätkusuutlikule arengule. Sinise biotehnoloogia tohutu potentsiaal Läänemere piirkonnas on seni olnud aga alakasutatud ja vajab strateegilist lähenemist kogu sektori arendamiseks. Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE) toobki kokku kogu Läänemere piirkonna sinise biotehnoloogia kogukonna liikmed, et koos tegeleda peamiste valdkonna väljakutsete ning võimalustega ja sellest lähtuvalt arendada uusi innovatilisi mere biomaterjalil põhinevaid tooteid ja teenuseid. ALLIANCE projekt edendab jätkusuutlikku sinist kasvu Läänemere piirkonnas läbi ühiselt loodud konkreetsete sinise biotehnoloogia edulugude ja nende demonstreerimise.

Projektis osaleb 22 partnerit kogu Läänemere piirkonnast hõlmates nii teadusarendusasutusi, biotehnoloogia arenduskeskusi ja -ettevõtteid, äriarendusorganisatsioone ja Submariner NETWORK-i. Projektile lisavad kaalu ka partnerid teistest Euroopa riikidest luues  üleeuroopalise valdkondliku ekspertiisi. Üheskoos tegutsedes on moodustunud võimekus katta interdistsiplinaarseid teadmisi kõigis merebiotehnoloogiaga valdkondades nagu looduslikud kemikaalid, uute merest saadavate bioloogiliste ühendite avastamine, mere selgrootute bioloogia, makro- ja mikrovetikad, vesiviljelus, genoomika ja erinevate rakendustega valdkondades nagu kosmeetika, toit ja biokütused. Projekti teaduspartnerid lisavad konsortsiumile võimekuse pakkuda ligipääsu maailmatasemel teaduslaboritele, piloot- ja testimisaladele ning biomaterjalile, et aidata veelgi rohkem kaasa tootearenduse edulugude tekkimisele. Seda täiendavad omakorda projekti hõlmatud äriarenduse, tehnoloogia konsultatsiooni, müügi ja turunduse, intellektuaalomandi profileerimise ja õigusnõustamise pädevusega partnerid nagu Tartu Biotehnoloogia Park, et katta kõik tootearenduse ahela etapid. ALLIANCE panustab oluliselt sinise biotehnoloogia valdkonna kogu potentsiaali realiseerimisse läbi sektorit toetava integreeritud teenuse pakkumise. Projekti väljundiks saavad olema selle ekspertiisi põhjal loodud sinise biotehnoloogia kommertsiaalsed edulood.

Projekti toetab Interreg Baltic Sea Region koostööprogramm. IR BSR_logo_EU-supplement_horizontal_297mm

Projekti kontakt: Mariann Nõlvak
e-mail:
tel.: 7 383 053