Tartu Biotehnoloogia Park kuulutab välja äriideede konkursi uute inkubantide leidmiseks.

Tartu Biotehnoloogia Park kuulutab välja äriideede konkursi uute inkubantide leidmiseks.

Tartu Biotehnoloogia Park (TBP) kutsub oma inkubaatorisse uusi ettevõtjaid ja äriideega teadus-arendustöötajaid ning tudengeid. Konkursil osalemiseks palume täita taotluse, mille vormi leiab TBP inkubaatori koduleheküljelt https://biopark.ee/biomed-sa/inkubatsiooni-taotlusvorm

Konkursile on osalema oodatud:

  • Tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad turule tulla uue toote või teenusega; edasi arendada või siseneda uutele turgudele mõne olemasoleva toote või teenusega; muuta ettevõtte senist ärimudelit või strateegilist arengusuunda;
  • Alustavad valdkonna ettevõtjad;
  • Eelinkubatsioonifaasis äriideed arendada soovivad teadus- ja arendustöötajad või ettevõtjad.

Osalemise eelduseks on

  • Tegutsemine eluteaduste või meditsiini valdkonnas;
  • Tugeva, ekspordipotentsiaaliga äriidee olemasolu;
  • Ettevõtmisele pühendunud, motiveeritud ja sihikindel võtmeisik.

Täiendav informatsioon: Tartu Biotehnoloogia Park AS arendusjuht Piia Vettik-Leemet, e-mail: ,

telefon +372 51 60 947.

Attached Message Part -logo WEB-ibiomed-logo