Praktilise ajajuhtimise koolitus/ registreerimine on lõppenud

Reedel, 29. mail 2015, kella 10.00 – 17.00 toimub Tartu Biotehnoloogia Pargi III korruse seminariruumis praktilise ajajuhtimise koolitus, mis on suunatud eluteaduste valdkonna ettevõtetele ja nende töötajatele, teadus-arendusasutuste töötajatele, valdkonnaga seotud üliõpilastele jt. huvilistele. Seminari korraldab Tartu Linnavalitsus koostöös Tartu Biotehnoloogia Pargiga. Lisainfo projekti kohta on kättesaadav aadressil http://www.urbact.eu/4d-cities

Praktilise ajajuhtimise koolitus on suunatud inimestele, kellel tuleb igapäevaselt teha otsuseid oma aja kasutamise kohta – spetsialistid, kontoritöötajad, juhid, jt. Koolituse käigus jagatakse osalejatele näpunäiteid oma isikliku ja töise aja paremaks korraldamiseks. Muuhulgas räägitakse aja efektiivse kasutamise põhitõdedest – eesmärgistamisest, Eisenhoweri maatriksist, 2-minuti reeglist, „konna söömisest“, nimekirjastamisest ja teistest tehnikatest. Eelkõige on aga koolitus praktiline. Koos kaardistatakse ajaraiskajad ja räägitakse, kuidas nendega igapäevaselt toime tulla. Ajajuhtimine ei ole ainult oma töise aja parem korraldamine vaid rahulolu iseendaga. Kuidas leida aega iseendale, kuidas tulla toime stressiga, kuidas tulla toime väsimusega, kuidas leida aega hobideks ja kuidas ennast motiveerida? Kõikidele nendele küsimustega leitakse koos vastused ja koolituse lõppedes vaatame oma ajale uue pilguga.

Ardo Reinsalu on kogenud koolitaja, kes on raamatute „Ajajuhtimine argipäevaks“ ja „Praktiline ajajuhtimine“ autor. Lisaks peab Ardo ajaveebi aadressil www.ajajuhtimine.ee ja www.facebook.com/ajajuhtimine aadressidel.“

Koolituse ajakava:

10:00-11:30 I moodul

11:30-11:50 kohvipaus

11:50-13:20 II moodul

13:20-14:00 lõuna

14:00-15:00 III moodul

15:00-15:20 kohvipaus

15:20-16:50 IV moodul

moodulite kohta on täpsem info üleval aadressil http://hal.ee/index.php?go=kava_aja

Seminarist osavõtmiseks palume huvilistel registreeruda soovitavalt 27. maiks e-posti aadressil , et meil oleks võimalik hinnata kohale tulevate osavõtjate hulka.

Registreerumisel palume võimalusel märkida ka organisatsiooni/ettevõtte, kellega seotud ollakse. Kindlasti soovitame kirja panna ja edastada erinevaid küsimusi teid huvitavatel ajajuhtimisega seonduvatel teemadel, mis võimaldaks võtmeesinejal koolituseks paremini valmistuda ning pakkuda osalejatele just seda, mida oodatakse.

Kuna ruumis suurusest tulenevalt on kohtade arv piiratud, siis on registreerimine lõppenud. Kohad on täis.