Kutse seminarile: kas Eesti on hea keskkond tehnoloogiliste lahenduste testimiseks?

Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health kutsub sind neljapäeval, 20.02  arutelule, kus otsitakse vastust küsimusele, kas Eesti on hea keskkond tehnoloogiliste lahenduste testimiseks nii esmatasandi tervishoius kui ka näiteks haiglates? Koos otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
  • Millised on barjäärid testimiseks
  • Millised on õiguslikud küsimused digilahenduste katsetamisel
  • Millised peaksid olema toetavad mehhanismid testimiste läbi viimisel?

Ühelt poolt soovivad ettevõtted, et lahenduste katsetamine oleks lihtne, selge ja läbipaistev protsess. Teiselt poolt jälle peab tagama andmete kasutamise privaatsuse ning inimeste/ patsientide  põhiõiguste kaitse. 

Seminar – Tervisetehnoloogiate testkeskkondade arendamine Eestis 

Aeg: 20.02.2020 13:00 – 17:30 (webinari ülekanne 14:00 – 15:30) 

Koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, ruumid 122 ja 129.

Sihtgrupp: tervishoiu kõrgkoolid (Tallinn ja Tartu), ülikoolid (TalTech, Tallinna Ülikool, Kunstiülikool, Tartu Ülikool), haiglad, perearstikeskused, Tartu Geenivaramu, testimisest huvitatud ettevõtted, Tehnopolise Tervisemajanduse koda.

Keel: inglise + eesti keel 

Moderaator: SpeakSmart, Marleen Pedjasaar 

Seminari kava:

13.00 toimub ekskursioon Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Simulatsioonikeskusesse. Keskus on tervishoiutöötaja töökeskkonda matkiv õpikeskkond. Juhtimiskeskusega ühendatud simulatsiooninukud võimaldavad harjutada erineva raskusastmega protseduuride tegemist, sünnitus- ja esmaabi andmist ning aitavad õppejõududel anda kohest tagasisidet. Külastust aitab läbi viia TTK.

13.45-14.00 (15min) Kogunemine, kohv

14.00-14.10 (10min) Päeva sissejuhatus (Piret, Marleen)

14.10-14.20 (10min) Ettekanne – “Riigi vaade ja ootused testkeskkondadele”, Priit Tohver, e-teenuste valdkonna ja innovatsiooni nõunik, Sotsiaalministeerium

14.20-14.40 (15+5) Ettekanne – “Haigekassa ootused digilahenduste tõendusele”, Rõõt Palmiste, innovatsiooni osakond, Haigekassa

14.40 – 15:00 (15+5) “Tervishoiutehnoloogia magistrikava kui valideerimise labor digilahendustele – koostöö füüsilise ja virtuaalse maailma vahel”, Priit Kruus,  Taltech,  

15:00 – 15:10 (10min) „Rahvusvahelise testimise kogemus Provahealth raames“,  Kadri Englas, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

15:10 – 15:20 (10min) „Transnational living lab“,  Kaija Villman, Natalia Narits XAMK (South-Eastern Finland University of Applied Sciences)

15.20 – 15:35 (10+5) “Digilahenduse suurhaiglas testimine – õppetunnid tulevikuks Triumf Health näitel”, Kadri Haljas, Triumf Health

15.35-15.45 (10min) Paus

15.45-16.30 (45min) Arutelud laudkondades

16:30 – 17:30 Kerge õhtusöök ja networking

Registreeri ennast siin!

Osalemine tasuta. Üritust toetab Euroopa Regionaalarengu fond.