EIT Food Open Call 2022 rahastusvoor on avatud

EIT Food Open Call 2022 rahastusvoor innovaatilisteks taotlusteks, eesmärgiga ehitada tulevikuks parim toidusüsteem, on nüüd avatud! Oodatud on projektid, mis on uuenduslikud, tehnoloogilised ja pakuvad jätkusuutliku lahenduse mõnele toidusüsteemi suurimatest väljakutsetest.

EIT Food Impact Framework neli peamist mõjueesmärki on muuta toidusüsteemi järgnevalt:

 1. Parandada tingimusi, mis suurendaks avalikkuse usaldust toidusüsteemi vastu
 2. Teadaolevate toitumisfaktorite tõttu väheneb rasvumise ja mittenakkushaiguste (NCD) suhteline risk sihtpopulatsioonides
 3. Põllumajanduse/toidutootmise süsteemide paranenud keskkonnamõju
 4. Ringmajandusele ja säästlikule majandusele ülemineku võimaldamine

Oodatud on innovaatilised lahendused, mis on turule viimiseks valmis (TRL 7) ja lõppkokkuvõttes panustavad tervemasse ühiskonda ja keskkonda.

Rahastusmäär Regional Innovation Scheme riikidele (sh Eesti) on sellest Horizon meetmest 85% projekti abikõlblikest kuludest. Mitte RIS riikide partnerite omaosalus on suurem. Omaosalus peab olema investeering või riiklikust rahastusmeetmetest. Teised EL rahastusmeetmed ei ole omaosaluse rahastamiseks abikõlblikud. 

Summa

Maksimaalne summa 2022 aastaks (12 kuud)  kuni 400 000 eurot. Innovatsioon peab olema turul 2023. aasta lõpuks.

Maksimaalne summa 2022-2024  aastaks (24 kuud)  kuni 1 400 000 eurot.

Partnerlus

Minimaalne abikõlblike partnerite arv 3 partnerit vähemalt kahest abikõlblikust riigist – ettevõtted, uurimisasutused ja ülikoolid.

 Taotluste esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2022.

Taotlusvooru kriteeriumid, teemad ja täpsema info leiate siit. https://lnkd.in/ddkUGdFZ

Näide ühest mõjueesmärgist  – ringmajanduse soodustamisest.

Taotlusvooru toetavad infoseminarid:

Seminare on võimalik järelvaadata.

 1. november 2021, 13.00-15.30 Taotlusvooru tingimused Registreeru siin 
 2. november 2021, 10.30-12.00 Hype Open Innovation platvormi tutvustus Registereeru siin

Kohtumine tulevaste partneritega veebis:

 1. november 2021, enne üritust 8:45-9:45 Registreeru siin
 2. november 2021, põhikohtumine 10:00-16:00 Registreeru siin

Koolitus – kuidas kirjutada head taotlust:

 1. detsember 2021 9.00-17.00 Registreeru siin
 2. detsember 2021 9:00-17:00 Registreeru siin

Koolitus – rahalise tulu mehhanism ja kommertsialiseerimisstrateegia:

 1. november 2021 9:00-13:00 Registreeru siin
 2. detsember 2021 9:00-13:00 Registreeru siin

Võrgustumine/potentsiaalsete koostööpartnerite leidmiseks : Hype platvorm Registreeru siin

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu asutus, mille Euroopa Liit asutas 2008. aastal, et tõhustada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon 2020 lahutamatu osa.

Instituut on Euroopa Liidu ainulaadne algatus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust, et leida lahendusi kiireloomulistele ülemaailmsetele probleemidele.