Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health sai veebilehe

Connected-Health-website-1024x588

Lansseeriti Eesti tervisetehnoloogia klastri Connected Health veebileht aadressil http://connectedhealth.ee/, mis koondab endas 46 liikme info, klastriga seonduvate tegevuste info ja uudised.

Connected Health klastri eesmärgiks on suurendada tervisetehnoloogia valdkonnas tegutsevate ettevõtete käivet, uute toodete ning teenuste arvu  ja lisandväärtust, aidates Eestis väljatöötatud tervisetehnoloogia ettevõtetel oma toodete ja teenustega maailmas läbi lüüa. Klastri ettevõtted arendavad ja müüvad tervisliku eluviisi, spordi, ennetuse, diagnostika, ravi ja rehabilitatsiooni tooteid ning nendega seotud teenuseid.

„Meie esmased suunad on tervisetehnoloogia rahvusvaheliste võrgustike ja klastri liikmete sihtturgude kogemuste ning sidemete tulemuslik kasutamine ja müügivõimekuse suurendamine klastri ettevõtetes. Samuti loovad ja korrastavad klastri partnerid koostöös avaliku sektoriga IT infrastruktuuri ja seadusruumi, et Eestis oleks võimalik kiiremini uusi tooteid katsetada ja skaleeritavaks müügiks ette valmistada“ kommenteeris Teaduspargi Tehnopol tervisetehnoloogia klastri juht Külle Tärnov.

Teaduspargi Tehnopol eestveetav tervisetehnoloogia klaster Connected Health on poole aasta jooksul aidanud neljal ettevõttel siseneda välisturgudele – 3 ettevõtet alustasid müüki Leedus, üks ettevõte USAs. 14 ettevõtet on tänu klastrile leidnud koostööpartneri huvipakkuval välisturul ning 3 ettevõtet on tulnud turule uue toote või teenusega. Klastri liikmete vahel toimuvad ka ühisarendused.

„Meil on hea meel, et tänu klastrile on juba mitmed ettevõtted saanud vajalikku abi ja kontakte välisturgudele minemiseks või uue tootega turule tulemiseks. Connected Health klastri üheks oluliseks sihiks on ka liikmetega koostöös välja arendada uusi rahvusvahelisi tooteid ning lahendusi, mis aitavad Eestis eraettevõtetel tervise valdkonnas sujuvamalt oma tooteid ja teenuseid pakkuda“ lausus klastri juht Külle Tärnov

Tänaseks on alustatud kahe sellise ühisarendusprojektiga – „Tervise ja haiguse andmete ühendamine“ ning „Lapse laborianalüüside selgituste pakkumine HealthDiary ja LabToWellness platvormide liidestamise kaudu“. Lähiajal on algamas järgmised kolm ühisarendust.

Connected Health klaster on osa European Connected Health Alliance’i (http://www.echalliance.com/) kümnest partnerorganisatsioonist. Connected Health klastrit juhib Tallinna Teaduspark Tehnopol, kellel on üle kümne aasta kogemust tervisetehnoloogia ettevõtete toetamisel ja tervisetehnoloogia on üks kolmest Tehnopoli fookusvaldkonnast. Klaster on väga oluline meede antud valdkonna fokusseeritud arendamisel läbi täiendavate ressursside ja laiema sünergia. Alates septembrist 2015 toetab klastrit EAS klastri meetme kaudu.

connected-health_est-3-1024x145