EAS-i uus meede: Innovatsiooni- ja arendusosak elavdab ettevõtluse ja teaduse koostööd

25. novembril avas EAS taotluste esitamiseks innovatsiooni- ja arendusosakud ettevõtjatele. Osakud on mõeldud ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheliste kontaktide loomiseks ning koostöö elavdamiseks.

Innovatsiooni- ja arendusosakud on suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Innovatsiooniosaku eesmärk on esmakordsete kontaktide loomise soodustamine. Arendusosaku eesmärk on soodustada jätkukoostööd ettevõtte arenduspartneritega, mille tulemusena panustatakse uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse.

Osakute eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest innovatsiooniosak moodustab 4 miljonit ja arendusosak 6 miljonit eurot. Innovatsiooniosaku toetus on kuni 4000 eurot ettevõtte kohta ning toetuse määr kuni 80% projekti maksumusest. Arendusosaku toetus on kuni 20 000 eurot ettevõtte kohta ja toetuse määr kuni 70% projekti maksumusest.

Taotlusi saab esitada alates 25. novembrist jooksvalt läbi EASi e-teeninduse.

Innovatsiooni- ja arendusosakuid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo: innovatsiooniosaku kohta leiab siit ja arendusosaku kohta siit