Connected Health klastri sügishooaeg on alanud

Connected Health klaster, mida juhivad Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tartu Biotehnoloogia Park, on aktiivselt alustanud sügishooaega. 

Hooaja avaüritusena toimus 18. augustil töötuba E-Tervise Sihtasutuses leidmaks võimalusi ühiseks teenuste pakkumiseks digiloo baasil mobiilseid võimalusi luues. Järgmisel kohtumisel, mis toimub 5.oktoobril, alustatakse ühtse teenuste arendamise juhendi väljatöötamisega.

24. augustil alustati tulemusliku tervisekommunikatsiooni teema arendamisega. Lahendamist vajavateks ülesanneteks on: piisava detailsusga terviseinfo esitamine ülevaatlikult ühel ekraanil; arsti vs tavainimese keele kasutamine, et mõlemalt saadud info oleks üheti mõistetav tagades info täpsuse ja kvaliteedi; kuidas motiveerida inimesi oma käitumist muutma ja kuidas seda motivatsiooni pikaajaliselt hoida; kuidas infot hästi visualiseerida; kuidas edastada erinevat tüüpi infot – riskid, tervise sõnumid, haiguse sõnumid jne. Eesti teadmisi ning metoodikaid tutvustasid eksperdid Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Eesti Kunstiakadeemiast.

Järgmisena on plaanis süviti seminarid järgmistel teemadel: kaasav kommunikatsioon; käitumisökonoomika; info visualiseerimine; mängulisuse kasutamine.

14. septembril on klastril külas Bayeri eksperdid digitervise kiirendist Grants4Apps, Berliini biotehnoloogia arenduskeskusest ning Bayeri Põhjamaade peakontorist. Kohtutakse Connected Health idufirmade, tehnoloogia arenduskeskuste, biotehnoloogia ettevõtete ning ülikoolidega.

Oktoobri alguses oodatakse arste ja teisi tervisehoiutöötajaid seminarile „IT arstide teenistuses“, et aidata neil paremini mõista IT-st tulenevaid võimalusi ja piiranguid, aidates neil saada paremaks IT tellijaks. IT peaks parimal viisil toetama tervishoiuteenuse pakkumist.

12. novembril oodatakse kõiki rahvusvahelisse töötuppa, et koos planeerida praktilisi samme tervise valdkonnas digitaalse ühisturu suunas Euroopas.

Connected Health klastri eesmärk on suurendada tervisetehnoloogia valdkonnas tegutsevate ettevõtete käivet, uute toodete ning teenuste arvu  ja sektoris töötavate inimeste lisandväärtust, aidates Eestis väljatöötatud tervisetehnoloogia ettevõtetel oma toodete ja teenustega maailmas läbi lüüa. Klastris on 47 partnerit sh 34 ettevõtet, 3 ülikooli, 8 tervishoiuteenuse pakkujat, E-Tervise SA, Tartu Biotehnoloogia Park ja SA Tallinna Teaduspark Tehnopol. Lisaks teeb klaster aktiivselt koostööd avaliku sektori vastavate osapooltega, kes koostavad ja viivad ellu tervise valdkonna strateegiat ja regulatsioone. Connected Health klaster on European Connected Health Alliance’i ja ScanBalt’i liige.