BioInnovationDays 2018 raames võitis Tartu Biotehnoloogia Pargi konsultatsiooni Tiim StimulAid

27-28. aprillil toimus Tartus, SPARKis BioinnovatioDays 2018 häkaton. Häkatonile kogunes 98 osalejat, sh. tudengeid, noori teadlasi, start-up’e ning mentoreid ja esinejaid Eestist, Lätist, Soomest, Rootsist, Kreekast, Itaaliast, Slovakkiast, Hollandist ja Norrast.

Üritus korraldati EstLat BioBoost, BIOWAYS, EIT Health CAMPUS and ACCELERATOR ja ePerMed projektide, Tartu Biotehnoloogia Pargi, Tartu Ülikooli ja mitmete asutuste koostöös.

Häkatonil moodustati 8 tiimi biomajanduse ja biomeditsiini valdkonnas, kes tegelesid kahe päeva jooksul oma ideede intensiivse arendamisega mentorite abiga. Teise päeva lõpus esitlesid kõik tiimid oma ideed rahvusvahelisele žüriile ja jagati välja auhinnad.

Tiim StimulAid, kelle eesmärgiks on arendada välja neurostimulaator, et aidata Parkinsoni tõvega patsientidel parandada tasakaalu ja liikuvust, sai auhinnaks EIT-Health’i Suvekooli reisigrandi 2500 EUR väärtuses ja tasuta konsultatsioonid Tartu Biotehnoloogia Pargilt.

Tiim MediKeep, kes arendab personaalse meditsiini äppi, mis aitab inimestel teha paremaid ja tervisealaseid otsuseid (näit. ravimite, toitumise ja elustiili kohta) oma geeniandmete põhjal, sai samuti auhinnaks EIT-Health’i Suvekooli reisigrandi 2500 EUR väärtuses.

Tiim Urban Vertical Farming, kelle eesmärgiks on kasutada maapiirkondades tühjalt seisvaid korruselamuid aastaringselt põllumajandussaaduste tootmiseks, kasutades selleks uusimaid tehnoloogiaid, sai auhinnaks ERASMUS for Young Entrepreneurs stipendiumi 3300 EUR väärtuses.

Tiim Milky Waste, kes tegeleb kasutajasõbraliku ja kergesti kohandatava tehnoloogia arendamisega piimatööstustele, mis võimaldaks ära kasutada piimatööstuse jääkprodukte biometaani tootmiseks, sai auhinnaks sTARTUp Day 2019 piletid kogu tiimile.

Eriauhinna, milleks on nädalane reis Jaapanisse, NELIS Global Summit üritusele, sai Lea Urpa Helsingi Ülikoolist ja Urban Vertical Farming tiimist, kes näitas häkatoni jooksul suurepärast juhtimis- ja kaasamisoskust.

        

    

Pildid tegi Andres Tennus