AVATUD TAOTLUSVOOR: Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

4. jaanuaril 2016. a avati taotlusvoor: Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud. Toetust saab taotleda kuni 31. detsember 2016. a.

Taotlusvooru toetuse maht on kuni 9 miljonit eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise.

Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ toob välja kolm kasvuvaldkonda:

1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);

2) Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);

3) Tooraine väärindamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Tegevuse infopäevad toimuvad:

  • 12.01.2016 kell 10.00-12.00 Tartus, Dorpat Konverentsikeskuse Petersoni saalis (Soola 6)
  • 14.01.2016 kell 13.00-15.00 Tallinnas, Radisson Blu Sky hotelli Lübeck+St. Peterburg saalis (Rävala pst 3)

Täpsem informatsioon Sihtasutus Archimedes koduleheküljel.