Anna teada, kelle tegemised väärivad tiitlit Tervise Tegu 2014

Teenusmajanduse Koda kuulutab 24. märtsil välja inimese või organisatsiooni, kes on aidanud eelmisel aastal oma tegevusega kõige enam kaasa Eesti tervishoiu edendamisele.

Tervise Tegu on tunnustus, millega Teenusmajanduse Koda tõstab esile era- või avaliku sektori, organisatsiooni, ettevõtte või üksikisiku panust – tegu Eesti tervishoiu edendamisel. Selleks teoks võib olla nii üksikisiku kui ka kollektiivi panus terviseedenduseks, otsus tervishoiukorralduses või mõnel muul moel tehtud tegu, mis parandab Eesti ja Eesti inimeste tervist.

Me soovime tunnustada teo tegijat, kelle silmapaistev panus tõstab Eesti inimeste teadlikkust või otsustajate otsuste kvaliteeti, mis kõik toovad kaasa meie ühise suurima vara – Eesti inimeste tervise – paranemise.

Kandidaate sellele tunnustusele võivad esitada kõik – nii professionaalsed erialaorganisatsioonid, valdkonda jälgivad üksikisikud, avalikud insitutsioonid kui kolleegid, kes on seismas selliste suurte tegude taga ja tegijate kõrval.

Ettepanekud palume saata aadressil hiljemalt 16.märtsiks.

Samuti palume põhjendada, miks üks või teine tegu sellist avalikku tunnustust vääriks ning mille poolest selle teo tegija on eeskujuks teistele.

Tervise Tegu 2014 võitja selgitab žürii koostöös rahvahääletusel osalenutega.
Žürisse kuuluvad Teenusmajanduse Koja, Tööandjate Keskliidu, Riigikantselei, meediapartner Delfi/Ärileht, Arengufondi, samuti patsientide ja akadeemilise ringkonna esindajad.

Tervise Tegu 2014 võitja kuulutatakse välja 24.märtsil Teenusmajanduse Koja aastakonverentsil.
Konkursi laiem eesmärk on seega tunnustada inimest ja tegu, kelle panus aitab kaasa terviseedenduse või tervishoiusüsteemi toimimisele laiemalt. Meie soov ja eesmärk oleks selle käigus tuua kokku erinevad huvigrupid, otsustajad, asjasse puutuvad osapooled ning edendada nii terve-olemise teadvustamist kui ka väärtustada selliste muutuste esilekutsumiseks vajalike sammude olulisust.

Žürii tegevust juhib Ardo Reinsalu, kes on ka Teenusmajanduse Koja juhatuse liige.

Originaal: http://teenusmajandus.ee/anna-teada-kelle-tegemised-vaarivad-tiitlit-tervise-tegu-2014/