20. septembril toimub praktiline töötuba “Kohalik ja mahetoit haridusasutustes”

20. septembril korraldavad Tartu Biotehnoloogia Park ja EIT Food, Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Arendusselts praktilise töötoa „Kohalik ja mahetoit haridusasutustes“.

Tartumaa Omavalitsuste Liit valmistab ette maakonnaülest kokkulepet, et haridusasutuste menüüdes kasutataks suuremas mahus kohalikku, sh mahetoorainet. Kokkuleppe sisu üle arutlemiseks korraldatakse 20. septembril Kõrveküla Põhikoolis praktiline töötuba, kus on osalejatel võimalik kaasa rääkida, milles ja kuidas tuleks kokku leppida.

Üheskoos sündiva leppe eesmärk on tagada, et lapsed ja noored saaksid iga päev kohalike ja mahetootjate pakutavat toitu.

Tartu maakonna tervise- ja heaoluprofiili andmetel olid Tartumaa esimesse klassi minevatest lastest 2018/2019. õppeaastal ülekaalulised või rasvunud 30% poistest (Tartu linnas 25,8%) ja 23,4% tüdrukutest (Tartu linnas 18,6%). Kehakaal on tihedalt seotud liikumise ja toitumisega ning tähtsad on kõik söögikorrad. Oluline on aga seegi, et söödaks toitu, mis annab peale piisava energia ka hea enesetunde ning toetab laste õppimisvõimet.

Praktilises töötoas saab teiste seas kuulda Võru maakonna ettevõtja ja piirkonna arendaja Margus Timmo ettekannet sellest, kuidas nemad oma maakonna haridusasutustes kohaliku toidu kasutamist soodustavad ning missugused on olnud selle ettevõtmise (sh mahekokkuleppe) edusammud ja takistused. Mahekokkuleppel on palju erinevaid tahke, alustades teadlikkuse tõstmisest, tervisliku toitlustuse korraldamisest, toidujäätmete vähendamisest ning lõpetades mahe ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise soodustamisega. Kuna see puudutab paljusid elualasid ja valdkondi, on oluline, et kokkuleppe sisusse ja selle elluviimisesse panustaksid kõik vajalikud osapooled.

Töötuppa on oodatud osalema haridusasutuste juhid, hoolekogu esindajad, KOV-ide haridusametnikud ja hankespetsialistid ning toitlustajate esindajad.

Töötoa ajakava:
12:00-12:45 Registreerimine & lõunasöök koolisööklas
12:45-13:00 Sissejuhatus ja inspiratsiooniminutid, päevajuht Harald Lepisk
13:00-13:30 „Pestitsiidide kahjulikkusest laste ja noorte tervisele“ – Hans Orru, TÜ keskkonnatervishoiu professor
13:30-14:00 „Lapsed söövad kehvasti, on ülekaalulised ja haiged – kuidas saab koolitoit aidata?” – Triin Muiste, toitumisterapeut
14:00-15:00 Arutelud rühmades & energiapaus – räägime kokkuleppe võimalikust sisust
15:00-15:30 „Võru maakonna praktikad kohaliku toidu kasutamisel haridusasutustes, sh mahekokkuleppe eesmärgist ja takistustest“ – Margus Timmo, ettevõtja ja piirkonna arendaja
15:30-16:00 “Kas EL-i koolikava on Tartu lapsi toetanud? Toidu kasvatamise ja tervisliku toitumise õpetamise näiteid.” – Elen Peetsmann, EMÜ Mahekeskuse juhataja; Ülle Prommik, Tartu Linnavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse tervisespetsialist
16:00-16:30 Päeva ja töötoa kokkuvõte