Tartu Biotehnoloogia Park pakub klientidele abi projektitaotluste koostamisel ja esitamisel, konsulatatsiooniteenuseid äriplaani koostamiseks, turu- ja riskianalüüsiks ja tehnoloogiasiirdeks. Aitame leida koostööpartnereid ja investoreid kasutades rahvusvahelist kontaktvõrgustikku. Korraldame valdkonnaspetsiifilisi seminare ja koolitusi.

  • projektitaotluste koostamine ja esitamine EL struktuurifondidesse ja Eesti finantseerimisasutustele;
  • projektide konsultatsiooni- ja nõustamisteenus, finatsjuhtimine;
  • ettevõtete ja teadusasutuste koostöö korraldamine;
  • tehnoloogiasiire;
  • koostööpartnerite leidmine;
  • äriplaani koostamine, turu- ja riskianalüüs;
  • äripartnerite leidmine ja kaasamine;
  • ürituste, seminaride, koolituste korraldamine.

Täpsem info:
e-post: