EIT Eesti Infopäev 2024

Kutsume osalema info- ja võrgustumispäeval “Innovatsioon ja tulevikutehnoloogiad EIT toetusvõimalused 2024″, mis toimub Tallinnas Nordic Hotel Forum-is 16. aprillil kl 12-16.

Üritus toimub eesti keeles. Palume registreeruda hiljemalt 8. aprillil allpool lingitud vormil.


Registreerumislingi leiate siit lehelt: https://etag.ee/uritus/innovatsioon-ja-tulevikutehnoloogiad-eit-toetusvoimalused-2024/?fbclid=IwAR15VJM5zmVQlPLo3tG5alFuo8qBDwJ96ISAsEXp3MiSQWziDzsjfMuQiyg

AJAKAVA

12–13 Saabumine, lõuna ja võrgustumine
13–13.10 Sissejuhatus ja ülevaade EIT-st (Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut) Marko Rillo (CreaWity)
13.10–14.20 EIT KICide (Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi innovatsioonikogukondade) rahastus/toetusvõimalused:
     EIT Digital – Janno Viiding (EIT Digital)
     EIT Food – Maris Väli-Täht (Tartu Biotehnoloogia Park)
     EIT Health – Marie Laos (Tartu Biotehnoloogia Park)
     EIT Manufacturing – Friedrich Kaasik (TÜ)
     EIT Urban Mobility – Vallo Mulk (TÜ)
     EIT RawMaterials – Veiko Karu (TTÜ)
     EIT Culture and Creativity – Eveli Kuuse (TÜ)
14.20–15.00 Edulood – ettevõtted, kes on EIT-st rahastuse saanud, jagavad kogemusi ja soovitusi:
     UP Catalyst – Sander Trofimov
     Raw Edge – Mariliis Mia Topp
     Cognuse – Andres Mellik
1516 Speed dating & võrgustumine

 

Info- ja võrgustumispäeva modereerib Marko Rillo (CreaWity)

Ürituse ettekannete osa (kl 1315) kantakse üle veebis. Rohkema kasuliku info saamiseks soovitame tulla üritusele kohapeale ning võrgustuda EIT KICide Eesti esindajate ja potentsiaalsete partneritega!

Speed dating sessiooniks on registreerumisvormis võimalik kokku leppida kohtumisaeg EIT KICide Eesti esindajatega ning neilt täpsemalt toetusvõimaluste kohta uurida.

Lisaks on üritusel kohal Eesti Teadusagentuuri ja EASi esindajad, kes võrgustumise ajal samuti nõustavad ning vastavad küsimustele.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu ainulaadne asutus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust ülemaailmsetele probleemidele lahenduste leidmiseks. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ osa ning on suurim Euroopa innovatsiooni ökosüsteem. EIT toetab pikaajalisi partnerlusi, üleeuroopalisi innovatsioonikogukondi (KIC-e), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muid sidusrühmi. Erinevad KIC-id tegelevad lahenduste otsimisega konkreetsele probleemile nagu kliimamuutused, kestlik energia, tooraine nappus, tervislikud eluviisid ja toit jpm. KIC-id toetavad uute ettevõtete tekkimist, uute toodete ja teenuste arendamist, uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist – tudengite ettevõtlikkust erinevate toetusmeetmete, uudsete õppekavade loomise, kursuste jm tegevuste kaudu. 2024. aastal tegutseb Euroopas üheksa valdkondlikku KIC-i ning Eestis tegutseb 7 valdkondlikku KIC-ide esindust. Täpsema info ja kontaktid leiab siit. Loe “Euroopa horisondi” Euroopa innovatsioonimaastiku toetamise meetmetest siit.