http://jauna.vidzeme.lv/upload/KISMET/Logo/KISMET_Logo_Standard_large.png
Projekti peamine eesmärk on muuta Läänemere-äärsete linnade ja piirkondade praegused toidusüsteemid jätkusuutlikuks. Projekti raames käsitletakse väljakutset, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel puudub sageli suutlikkus, nad vajavad uusi impulsse või uuenduslikke lahendusi, et realiseerida ümaramat ja jätkusuutlikumat toidukeskkonda. Kuna see sihtrühm on eri valdkondade, näiteks ettevõtluse edendamise, tervishoiu, hangete, toidupoliitika või keskkonna jaoks võtmetähtsusega, annab KISMET neile konkreetsed vahendid ja tööriistad, et teha paremat koostööd valitsemise, nõudluse ja tootmise poolega.
 
Pealkiri: Sustainable Food Environments
Lühend:  KISMET
Juhtpartner: Hamburgi linn (Saksamaa)
Programm:  Interreg Läänemere piirkonna programm 2021-2027
 
Partnerid:
1. Steinbeis Transfer GmbH (Saksamaa)
2. Södertälje omavalitsus (Rootsi)
3. Foodworks Association (Saksamaa)
4. Vidzeme planeeringupiirkond (Läti)
5. Vejle omavalitsus (Taani)
6. Beras International Foundation (Rootsi)
7. Tartu BT Park (Eesti)
8. ScanBalt (Eesti)
9.  Leedu Innovatsioonikeskus (Leedu)
10. Toiduainete innovatsioonikeskus (Taani)
11. Prizztech Ltd. (Soome)
12. Kagu-Soome rakenduskõrgkool, Xamk (Soome)
13. Steinbeis Wissens- undTechnologietransfer GmbH (Saksamaa)
 
Eesmärk: Töötada välja ja katsetada programmi jätkusuutliku toidusõbraliku keskkonna edendamiseks ja selle ellurakendamiseks kohalikes innovatsiooniökosüsteemides.
 
Tegevused: 
1. Töötada välja osalus-, haldus- ja integratsioonimoodulid, et tuua kokku eri sidusrühmad;
2. Koguda kokku sidusrühmade teadmised, ressursid ja huvid, kaasates neid ühisesse teadus- ja innovatsioonikavasse;
3. Arendada välja suunised nõudluse juhtimiseks, tarbijate harimiseks, tarbijate ja tootjate koostöö edendamiseks, sealhulgas jätkusuutlike, ringmajandusele orienteeritud riiklike toiduhangete väljatöötamiseks;
4. Töötada välja suunised pakkumispoolse juhtimise jaoks, toetades tootmismudelite muutmist, mille eesmärk on toiduainesüsteemide põhjalik muutmine.
 
Tulemused: 
1. Programm, mis koosneb kolmest komponendist ja mida saab kasutada mitte ainult projekti partnerlinnades/piirkondades, vaid mida saab korrata ka teistes linnades/piirkondades, mis on välja töötatud;
2. Säästva toidu tootmist toetav keskkond, mida edendatakse institutsioonide suutlikkuse tugevdamise kaudu;
3. Koostöö tootjate vahel uute toodete väljatöötamiseks.
 
Eelarve Kogueelarve: 3 627 012 EUR
Tartu biotehnoloogiapargi eelarve: 214 532 EUR
Rakendusperiood 01.01.2023.-31.12.2025.
 
Kontaktisik
Maris Väli-Täht
+372 56621301
 
Projekti veebileht https://interreg-baltic.eu/project/kismet/