http://jauna.vidzeme.lv/upload/KISMET/Logo/KISMET_Logo_Standard_large.png

Projekti peamine eesmärk on muuta Läänemere-äärsete linnade ja piirkondade praegused ebasoodsad toidusüsteemid jätkusuutlikuks. Projekti raames käsitletakse väljakutset, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel puudub sageli suutlikkus, nad vajavad uusi impulsse või uuenduslikke lahendusi, et realiseerida ümaramat ja jätkusuutlikumat toidukeskkonda. Kuna see sihtrühm on eri valdkondade, näiteks ettevõtluse edendamise, tervishoiu, hangete, toidupoliitika või keskkonna jaoks võtmetähtsusega, pakub KISMET neile konkreetseid vahendeid ja tööriistu, et teha paremat koostööd valitsemise, nõudluse ja tootmise poolega.

TitleSustainable Food Environments
AbbreviationKISMET
Lead PartnerCity of Hamburg (DE)
ProgrammeInterreg Baltic Sea Region programme 2021-2027
Partners1. Steinbeis Transfer GmbH (DE)
2. Södertälje municipality (SE)
3. Foodworks Association (DE)
4. Vidzeme Planning Region (LV)
5. Vejle Municipality (DK)
6. Beras InternationalFoundation (SE)
7. Tartu Biotechnology Park (EE)
8. ScanBalt (EE)
9. Public Institution Lithuanian Innovation Centre (LT)
10. Food Innovation Center (DK)
11. Prizztech Ltd. (FI)
12. South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Xamk (FI)
13. Steinbeis Wissens- undTechnologietransfer GmbH (DE)
EesmärkTöötada välja ja piloteerida programm, mis aitab kaasa jätkusuutlikku toidusõbralikku keskkonna loomisele ja viia see ellu kohalikes innovatsiooniökosüsteemides.
Tegevused1. Töötada välja osalus-, juhtimis- ja integratsioonimoodulid, et tuua erinevad sidusrühmad kokku; 2. Koguda sidusrühmade teadmisi, ressursse ja huve, kaasates neid ühisesse teadus- ja innovatsioonikavasse; 3. Töötada välja suunised nõudluse juhtimiseks, tarbijate harimiseks ja tarbijate ja tootjate koostöö edendamiseks, sealhulgas jätkusuutlike, ringmajandusele orienteeritud riiklike toiduhangete väljatöötamiseks; 4. Töötada välja suunised pakkumise juhtimise kohta, toetades tootmismudelite muutmist, mille eesmärk on toiduainesüsteemide põhjalik muutmine.
Tulemused1. Programm, mis koosneb kolmest komponendist ja mida saab kasutada mitte ainult projekti partnerlinnades/piirkondades, vaid mida saab korrata ka teistes välja töötatud linnades/piirkondades; 2. Säästva toidu tootmist toetav keskkond, mida edendatakse institutsioonide suutlikkuse tugevdamise kaudu; 3. Koostöö tootjate vahel uute toodete väljatöötamiseks.
EelarveTotal budget: 3 627 012 EUR
Tartu Biotechnology Park budget: 214 532 EUR
Rakendusperiood01.01.2023.-31.12.2025.
Kontaktisik Maris Väli-Täht
+372 56621301
Projekti veebilehthttps://interreg-baltic.eu/project/kismet/