ETTBio (Effective Technology Transfer in Biotechnology) projekti eesmärk on selgitada välja, vahetada ja jagada häid kogemusi, mis võimaldavad edukat ja tõhusat tehnosiirde toimumist biotehnoloogia valdkonnas. Edukas tehnoloogiasiire võimaldab asutada uusi ettevõtteid, luua seeläbi uusi töökohti ja suurendada maksutulu, samuti suurenevad piirkondlik innovatsioonivõime ja majandustulemused.

ETTBio projekt on rahvusvaheline ja hõlmab partnereid 7 eri riigist üle Euroopa.
Juhtpartner: Dresden University of Technology
Projekti partnerid:
1. Dresden City Government
2. Imperial College Business School
3. Regional Development Agency Ostrava
4. Free University Brussels
5. Biocat
6. Centre for Genomic Regulation
7. Warsaw City Government
8. International Institute of Molecular and Cell Biology
9. Tartu City Government

Konverents “Nutikas spetsialseerumine – tervisetehnoloogiad.  Kuidas teostada edukalt tehnosiiret? Senised kogemused ja soovitused edaspidiseks.” on osa projekti tegevustest, mis on loodud Tartu regiooni jaoks.

ETTBio projekti kohta loe edasi SIIT

ettbio logoINTERREGEUtartu-heade-motete-linn-v