Boo Edgar
Boo Edgar sai arstiteaduste doktori kraadi kliinilises farmakoloogias Göteborgi Ülikoolist, Rootsis. Boo Edgar on olnud tegev farmaatsiatööstuse ja bioteaduste valdkonnas, sealhulgas tegelendud kliinilise farmakoloogia ja kliiniliste uuringutega, projekti juhtimise, teadus- ja arendustegevuse strateegia juhtimisega. Alates 2005. aastast on Boo Edgar osalenud ligi 40 alustava ettevõtte loomises Venture Creation programmi vahendusel. Ta on olnud California Technology Ventures LLC direktor, A + Science Venture Fondi tegevjuht ning Encubator AB ja Denator AB direktor.
Boo Edgar peab ettekande 28.novembril, kell 14.00-14.30 Rootsi kogemustest teadustulemuste rakendamisel praktikasse 

Ülle Jaakma
Ülle Jaakma lõpetas Tartu Ülikooli 1980. aastal bioloogia erialal. Ülle Jaakma on töötanud Eesti Maaülikoolis alates 1992. aastast vanemteadurina ja alates 2002. aastast professorina. Alates 2009. aastast on Ülle Jaakma olnud loomade reproduktiivtehnoloogiate edasiarendamise uurimissuuna juht Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS-is. Alates aastast 2013 on Ülle Jaakma Eesti Maaülikooli teadusprorektor.
Ülle Jaakma on sessiooni “Tehnoloogia arenduskeskused tervisetehnoloogiates” moderaator 28.novembril.

Urmas Klaas
Urmas Klaas lõpetas Tartu Ülikooli ajaloo erialal 1998. aastal. Urmas Klaas on töötanud Tartu Ülikooli Eesti ajaloo lektorina 1994–2003, ajalehe Postimees Tartu toimetuse  peatoimetajana 1995–2003. Ta on töötanud Haridus- ja Teadusministeeriumis teabejuhina ning teabekorralduse osakonna juhatajana. Alates 2014. aasta kevadest on Urmas Klaas olnud Tartu linnapea.
Urmas Klaas avab konverentsi 27.novembril

Pirko Konsa
Pirko Konsa lõpetas 2000. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvamajanduse ja panganduse erialal. Aastatel 2000-2007 töötas Pirko Konsa Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ettevõtluse talituse juhatajana olles vastutav ettevõtluspoliitika eest. Aastatel 2007-2013 oli ta Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhatuse liige ning 2011-2013 OÜ Biolaborid juhatuse liige. Alates aastast 2013 on Pirko Konsa olnud Eesti Arengufondi juhatuse esimees.
Pirko Konsa avab konverentsi 27.novembril

Kaja Kuivjõgi
Kaja Kuivjõgi peab ettekande 27.novembril, kell 9.45-10.15 Eesti riigi rollist tervisetehnoloogiate edendamisel järgnevatel aastatel 

Kristjan Lepik
Kristjan Lepik lõpetas 2000. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, erialadeks olid raha ja pangandus, ärirahandus ja investeeringud ning majandusarvestus. Aastatel 2000-2006 töötas Kristjan Lepik LHV pangas maaklertegevuse üksuse juhina. 2006. aasta oktoobris käivitas Kristjan Lepik sõltumatu finantsportaali www.tarkinvestor.ee ja sellega seotud nõustamisfirma. Alates 2012. aastast on ta Arengufondis arenguseire divisjoni liige ja vastutab „nutika spetsialiseerumise” analüüsi läbiviimise eest, leidmaks valdkondi, milles Eestil on tulevikus suurem potentsiaal ettevõtluse ja teaduse koostööks ning nende valdkondade kitsaskohti. Kristjan Lepik on pidanud loenguid investeerimisest ja kauplemisest nii erinevatel seminaridel, konverentsidel ja ka ülikoolides.
Kristjan Lepik peab ettekande 27.novembril, kell 11.45-12.15 globaalsetest majandustrendidest tehnosiirdes.

Carlos Lurigados
Carlos Lurigados on lõpetanud ülikooli veterinaaria ja farmaatsia erialadel (Universitat Autónoma de Barcelona), projektijuhtimise erialal (La Salle – University Ramon Llull) ja omab projektijuhi sertifikaati (Project Management Institute PMI). Carlos Lurigados on töötanud enam kui viisteist aastat farmaatsia ja biotehnoloogia ettevõtetes projektijuhi ning teadus- ja arendusjuhina ning olnud seotud Hospital Clinic Barcelona-ga. Praegusel hetkel on ta ettevõtluse arendamise juht organisatsioonis BioCat, mis koordineerib ja arendab eluteaduste sektorit Kataloonia piirkonnas Hispaanias.
Carlos Lurigados peab ettekande 28.novembril, kell 9.30-10.00 Kataloonia terviseklastrite kogemustest. 

Toivo Maimets
Toivo Maimets on lõpetanud 1980. aastal Tartu Ülikooli bioloogia erialal ja kaitsnud doktoritöö 1991. aastal Tartu Ülikoolis. Aastatel 1993 – 1995 oli Toivo Maimets Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan, 1995 – 1998 teadus- ja arendusprorektor ja alates 2008. aastast Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi direktor. Alates 2000. aastast on ta olnud Tartu Ülikooli rakubioloogia professor. Aastatel 2003 – 2005 oli Toivo Maimets haridus- ja teadusminister esindades erakonda Res Publica. Ta on Tartu linnavolikogu liige, teaduskeskus AHHAA teadusnõukogu liige, Eesti Biotehnoloogia Liidu nõukogu ja juhatuse liige, Eesti Teadusagentuuri nõukogu liige, Tartu Ülikooli nõukogu liige ja kuulub Euroopa ja Ameerika Vähiuuringute Assotsiatsiooni.
Toivo Maimets peab ettekande 28.novembril, kell 11.00-11.30 Vähiuuringute TAK-i kogemustest

Erki Mölder
Erki Mölder lõpetas 1997. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna investeerimise ja panganduse erialal. Ta omab pikaajalist kogemust biotehnoloogia ja meditsiini valdkonna ettevõtluses. Varasemalt on Erki juhtinud meditsiinilaborit Quattromed, MediCap Holding AS kontserni, töötanud juhatuse liikmena ettevõttes Nova Vita Kliinik ning ostudirektorina aktsiaseltsis Kalev. Põhitöö kõrvalt kuulub ta Eesti Teenusmajanduse koja ja Eesti Biotehnoloogia Assotsiatsiooni juhatusse. Alates 2014. aasta maist on Erki EAS-i nõukogu liige ning olnud mitmel korral Ajujahi žürii liige.
Erki Mölder peab ettekande 27.novembril, kell 16.00-16.30 Quattromedi eduloost. 

Eve Pakkas
Eve Pakkas peab ettekande 28.novembril, kell 9.00-9.30 Tehnoloogiaarenduskeskuste programmi minevikust ja tulevikust.

Erik Puura
Erik Puura kaitses tehnikadoktorikraadi 1998. aastal Stockholmi Kuninglikus Tehnikaülikoolis keemiatehnika erialal. Aastatel 2007-2012 oli Erik Puura Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi direktor ning alates 2009. aastast Tartu Ülikooli ettevõtlussuhete ja innovatsiooni juht. Alates 2005. aastast on ta olnud Estonian Journal of Life Sciences abitoimetaja ja kuulub SA Tartu Teaduspark nõukokku. Alates 2010. aastast on ta olnud Eesti energiatehnoloogia programmi nõukogu liige ja SA Archimedes TeaMe programmi nõukoja esimees. Alates 2012. aastast on Erik Puura olnud Tartu Ülikooli arendusprorektor.
Erik Puura peab ettekande 27.novembril, kell 10.45-11.15 Tartu Ülikooli kogemustest teadustulemuste rakendamisel praktikasse tervisetehnoloogiate valdkonnas.

Indrek Reimand
Indrek Reimand kaitses 2000. aastal doktorikraadi füüsikas optika ja spektroskoopia erialal. Indrek Reimand on töötanud Teaduste Akadeemia Füüsika instituudis nooremteaduri ja insenerina, Hamburgi Ülikooli külalisteadlasena, Eesti Infotehnoloogia SA juhatuse liikmena ning haridus- ja teadusministeeriumi teadustalituse juhatajana. Alates 2012. aastast töötab Indrek Reimand Haridus- ja Teadusministeeriumis, kõrghariduse ja teaduse asekantslerina.
Indrek Reimand peab ettekande 28.novembril, kell 14.10-14.30 ministeeriumi nägemusest, milline peaks välja nägema edukas tehnosiire.

Andres Salumets
Andres Salumets on lõpetanud 1993. aastal Tartu Ülikooli bioloogi/biokeemiku erialal ja kaitsnud doktoritöö 2003. aastal Helsingi ülikoolis. Lastetuse raviga on tegelenud alates 1995. aastast kliinikutes Eestis ja välismaal. Alates 2010. aastast on Andres Salumets Tartu Ülikooli reproduktiivmeditsiini professor ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS-i juhataja. Ta on Euroopa Viljatusravi Seltsi juhatuse liige ja Baltic Fertility Society president.
Andres Salumets peab ettekande 28.novembril, kell 10.00-10.30 Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS-i kogemustest.

Nadine Schmieder-Galfe
Nadine Schmieder-Galfe omab magistrikraadi biotehnoloogias (Technische Universität Dresden) ja ärijuhtimises (Dresden International University). Ta on töötanud teaduskoordinaatorina Centre for Recreative Therapies Dresden (CRTD), start-up ettevõtteid toetavas organisatsioonis Dresden Exists ja Dresdeni Ülikooli haiglas. Tema põhiliselt tegevusvaldkonnaks on tehnoloogiasiirde edendamine Dresdenis.
Nadine Schmieder-Galfe peab ettekande 27.novembril, kell 15.00-15.30  Saksamaa kogemustest eadustulemuste rakendamisel praktikasse

Epp Songisepp
Epp Songisepp lõpetas Tartu Ülikooli 1989. aastal magistrikraadiga bioloogia erialal ja 2005. aastal PhD kraadiga mikrobioloogia erialal. Ta on töötanud mikrobioloogina ja tootmisjuhina ettevõtetes AS Estar Strip ja Starter ST OÜ. Alates 2005. aastast on Epp Songisepp Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse vanemteadur.
Epp Songisepp peab ettekande 27.novembril, kell 14.30-15.00 teemal Lactobacillus plantarum TENSIA  ja  Südamejuust – Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse poolt väljatöötatud kõrge ekspordipotentsiaaliga funktsionaalsed tooted

Hardi Tamm
Hardi Tamm on lõpetanud Eesti Maaülikooli 1997.a. ning Tartu Ülikooli ärijuhtimise magistriõppe 2003. aastal. Ta on töötanud müügi,- turundus- ja arendusjuhina nii meedia-, müügi-, tootmis- kui ka teadusarendusettevõtetes nagu Eesti Televisioon, Swedish Match Eesti AS, Kalev AS, Quattromed/Icosagen AS, MTÜ Rakuravi ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS. Viimased üheksa aastat on olnud seotud biotehnoloogia ettevõtlusega. Biotehnoloogia sektor on  Hardi  sõnul õpetanud oskusi, kus edasiliikumiseks on lakkamatult vaja midagi juurde õppida, et kohaneda pidevalt muutuvate oludega.
Hardi Tamm on sessiooni “Tehnosiire tervisetehnoloogiates: parimad praktikad” moderaator 27.novembril.

Indrek Tammeaid
Indrek Tammeaid lõpetas Tartu Ülikooli 1989. aastal magistrikraadiga geoloogia erialal ja 2001. aastal Hanken School of Economics Soomes. Aastatel 2001-2011 töötas Indrek Tammeaid Helsingi Ülikoolis vastutades teadus- ja arendustegevuse koordineerimise eest. Aastatel 2009-2014 oli ta ettevõtlus- ja investeerimiskonsultant Helsingi Business Hub-is. Lisaks on ta tegev Finsight Ltd´is ja CMC Consulting Group´is. Alates 2013. aastast on Indrek Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni liige.
Indrek Tammeaid peab ettekande 28.novembril, kell 13.30-14.00 strateegilisest partnerlusest suurtööstusega.

Andrus Tasa
Andrus Tasa lõpetas Tartu Ülikooli 1991. aastal kaitsdes PhD kraadi geneetikas. Aastatel 1998-2001 juhatas ta Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakonda. Tema ülesannete hulka kuulus teadus- ja arendustegevuse juhtimine, innovatsioon, välissuhted, ülikooli intellektuaalse omandi kaitse ning suurte arendusprojektide korraldamine. Alates 2001. aastast on ta olnud tegev erinevates ettevõtetes, mis tegelevad kinnisvara, ettevõtluse arendamise konsulteerimise, meditsiini ja keemiaga. Praegu on ta tegevdirektor Tartu Biotehnoloogia Park AS-is ja TBD-Biodiscovery OÜ-s.
Andrus Tasa on avasessiooni “Nutikas spetsialiseerumine – tervisetehnoloogiad ” moderaator 27.novembril.

Aarne Toomsalu
Aarne Toomsalu on sessiooni “Mida on vaja edukaks tehnosiirdeks tervisetehnoloogiates?” moderaator 28.novembril.

Urmas Varblane
Urmas Varblane lõpetas 1984. aastal Tartu Ülikooli majandusküberneetika erialal ja kaitses 1989. aastal majandusteaduste kandidaadi kraadi Moskva Riiklikus Ülikoolis. Varblane on töötanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas eri ametikohtadel alates 1984. aastast ja alates 2001. aastast on ta rahvusvahelise ettevõtluse professor. 2009. aastal valiti Urmas Varblane Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks majandusteaduse alal, samast aastast on ta ka Eesti Teaduste Akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja. Alates 2009. aastast on ta Eesti Panga nõukogu liige. Tema teadustöö põhisuunad on otseste välisinvesteeringute roll majanduse ümberstruktureerimisel, riigi innovatsioonisüsteem, sektoraalsed innovatsioonisüsteemid küpsetes tööstusharudes, majandusliku konvergentsi protsess ja ettevõtete rahvusvahelistumine.
Urmas Varblane peab ettekande 28.novembril, kell 14.10-14.30 teemal “Nutikas spetsialiseerumine kui Euroopa vastus muutustele maailmamajanduses.”

Kadri Vunder
Kadri Vunder lõpetas 1999. aastal Tallinna Tehnika Ülikooli analüütilise keemia erialal, 2002. aastal Bellevue Ülikooli USA-s majanduse erialal ning kaitses doktorikraadi majandusteadustes 2008. aastal St Gellen Ülikoolis. Alates 2009. aastast on ta ettevõtete LSVenture GmbH ja Biotap OÜ ja alates 2010. aastast Delicioustaste AS juhatuse liige. 2013. aastast investeerimisfirma Aravis partner. Alates 2009. aastast on Kadri Bunder olnud žürii liige mitmetel ettevõtlus- ja ideekonkurssidel (ETH-McKinsey, Eesti Ajujaht, Challenge Future ja Venturelab).
Kadri Vunter peab ettekande 28.novembril, kell 13.00-13.30 investorite kaasamisest.

tartu-heade-motete-linn-varengufondAttached Message Part -logo WEB-i ettbio logoEUINTERREG