Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS

Asutatud: 2009. aasta augustis
Tegevusvaldkonnad: personaalmeditsiin, ravimiarendus, veterinaarmeditsiin
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus on teadusuuringutele ja tootearendusele keskendunud biotehnoloogiafirma, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on personaalmeditsiin, ravimiarendus ja reproduktiivmeditsiin nii inim- kui ka veterinaarmeditsiini alal. Ettevõtte koostööpartneriteks on nii Eesti juhtivad teadlased kui ka biotehnoloogiafirmad ning teadus-, meditsiini- ja arendusasutused Euroopas, Aasias ja Ameerikas.
Kontakt: Tiigi 61b, 50410 Tartu
Tel. +372 7 330 401
E-post: 
Koduleht: www.ccht.ee
Staatus: vilistlane

 

F-Est OÜ

Asutatud: 2009. aasta oktoobris
Tegevusvaldkonnad: Eriarstiabi osutamine, täpsemalt hormoonravi, inseminatsioon, kehaväline viljastamine, seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon ja külmutatud embrüote siirdamine.
Ettevõtte põhieesmärgiks on välja arendada viljatusravi kliinikute võrgustik erinevates arenevates riikides, kus teenusele ligipääs on momendil piiratud või teenus kehval tasemel. Avatud on kliinikud Gruusias ja Indias.
Kontakt: Pärnu mnt 20, Tallinn
Telefon: +372 50 56 213, +372 6 691 968
Staatus: vilistlane

 

Gametia OÜ

Asutatud: 2012. aasta jaanuaris
Tegevusvaldkonnad: Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas
Ettevõte pakub sugurakkude kogumise teenust, vahendades neid erinevatele kehavälise viljastamisega tegelevatele kliinikutele Skandinaavias, Soomes, Hispaanias ja Iirimaal. Sugurakkude doonoritel teostatakse geneetiline test, mis hõlmab geenide mutatsioonide analüüsi 300 geenis, mis võivad põhjustada kuni 700 erinevat geneetilist haigust.
Kontakt: Pärnu mnt. 20-5, Tallinn
Telefon: +372 6 691 968; +372 52 76 609
Staatus: vilistlane