2005. aastal loodud ettevõtlusinkubaator BioMed on asutatud eesmärgiga toetada uute eluteaduste valdkonna ettevõtte loomist ja nende edu kiirendamist inkubatsiooni programmi kaudu, kus konsultandid pakuvad alustavatele ettevõtjatele eriteadmisi, koostöövõrgustikke ja vajalikke vahendeid (ruumid, seadmed, jne), et muuta ettevõtted edukaks. Inkubatsioon hõlmab erinevaid protsesse, mis aitavad vähendada alustavate firmade ebaõnnestumisriske ja ennekõike kiirendada suurema potentsiaaliga tööhõivet ja jõukust loovate ettevõtete kasvu.

Ettevõtete inkubatsioon on Tartu Biotehnoloogia Pargi üks olulisematest tegevusvaldkondadest. BioMed inkubaatori eesmärgiks on luua sobivad tingimused ja keskkond eluteaduste valdkonna ettevõtete kiireks kasvuks ja arenguks. Seda eesmärki soovime saavutada läbi kõrgetasemeliste infrastruktuuriteenuste ning vajalike äriarendus- ja konsultatsiooniteenuste pakkumise. TBP on keskendunud eelkõige eluteaduste valdkonna (biotehnoloogia, meditsiin, agro-biotehnoloogia jm.) ning eluteaduste sidussektorite (nt. meditsiinivaldkonna IT rakendused) innovaatiliste ettevõtete teenindamisele. BioMed inkubaator on avatud ka ettevõtetele väljaspoolt Tartut – st. ettevõtlusinkubaatori teenuste kasutamiseks ei pea asuma Tartu Biotehnoloogia Pargis (võimalus on ka nn. virtuaalseks inkubatsiooniks).