Morning Health Talks Tartu – “Tudengite kaasamine innovatsioonis ja ettevõtluses: Võimalused ja väljakutsed”

2021. aasta esimene EIT Health Morning Health Talks Tartu kohvihommik toimus 17. juunil kell 10:00-12:30 virtuaalsena. Üritus keskendus õpilaste kaasamisele ja võimestamisele ettevõtlustegevuses.

EIT Health Morning Health Talks (MHT) on piirkondlik arutelude ja võrgustike loomise platvorm, mille eesmärk on RIS piirkondade tervishoiualase innovatsiooni-ökosüsteemi kujundamine ja parandamine.

Üritus andis nii esinejatele kui ka osalejatele võimaluse kaasa mõelda järgmistel teemadel:

 • Kuidas luua ja kujundada innovatsiooni ökosüsteem selliselt, et kõik sidusrühmad, sh tudengid oleksid võrdselt kaasatud;
 • miks on tudengite seas ettevõtliku mõtteviisi loomine oluline ning millised on väljakutsed ja võimalused tudengite (eriti tevishoiuvaldkonna õppekavadel) kaasamisel ettevõtlusprogrammidesse:
 • milline on äriideede arendusprogrammide roll ja võimalikud väljakutsed ülikoolides;
 • kuidas täiustada (digi)tervise innovatsiooni õpetamist.

Ettekannetele järgnes modereeritud paneel, kus arutatakse üliõpilaste ettevõtlikkuse hetkeolukorda Eestis – mõistmaks, mis töötab, mis mitte ja kus võib veel olla arenguruumi.

Kuupäev ja kellaaeg: 17.06.2021; 10: 00–12: 30 (EEST)
Asukoht: Online üritus (Zoom)
Ürituse keel: I osa (kaks esimest peasõnavõttu) inglise keeles; II osa eesti keeles (järgmised sõnavõtud ning arutelupaneelid).


Ettekannete slaidid


Kava

10:00-10:05 | Tervitussõnad, Sven Parkel (Tartu Biotehnoloogia Park, EIT Health Hub Eestis)

10:05-10:30 | Jorge Figueira (University of Coimbra) [ENG]

I Põhisõnavõtt – “Kui sa armastad midagi liiga palju, anna see ära” 

Coimbra Ülikool on viimastel aastakümnetel olnud eeskujuks paljudele eduka ettevõtluse ja teaduse sidujana. See on kollektiivne ja jätkuv pingutus, kus erinevad piirkondlikud sidusrühmad töötavad sama visiooni ja strateegia alusel. Jorge ettekanne keskendub sellele, kuidas innovatsiooni ökosüsteem Coimbras välja töötati, kuidas see soosib kõikide sidusrühmade (sh üliõpilaste, aga ka teiste kodanike, omavalitsuste, ettevõtete jne) protsessis osalust ja kaasamist. Lõpuks tuuakse mõned näited konkreetsetest algatustest, mida ellu on viidud. 

10:30-10:55 | Gabriella Sodar (Kék Bolygó (Blue Planet) Foundation; Semmelweis University) [ENG]

II Põhisõnavõtt – “Tudengid pardal”

Õpilaste kaasamine on hea innovatsiooni ökosüsteemi nurgakivi. Ettevõtliku mõtteviisi soodustamine on hilisemate edukate valikute jaoks ülioluline. Kuid kuidas tudengitega suhelda ja seda mõtteviisi edasi anda? Nõuanded ja soovitused kõikidele sidusrühmadele. 

10:55-11:15 | Maret Ahonen (Startup Lab, Tartu Ülikool) [EST]

“Miks on Tartu Ülikoolis Startup Lab ja kuidas STARTER programm ettevõtlikke tudengeid kaasab?”

Ülikooliõpingud on parim aeg, kus testida oma idee ärilist potentsiaali ka siis, kui valitud eriala pole otseselt seotud ettevõtlusega.
Just sel eesmärgil on lisaks tasemeõppe ainekursustele loodud Tartu Ülikoolis Startup Lab,  mille äriidee arendusprogrammides kohtuvad tudengid erinevatelt erialadelt moodustades sageli haridustasemete ja erialade üleseid tiime. Üheks võtmekomponendiks edukate tiimide puhul on erinevate valdkondlike teadmistega liikmete kaasatus. Millised on aga selliste tiimide väljakutsed ja milline on mentori või programmi juhi roll väljakutsete ületamisel ja kasuliku õpikogemuse kujundamisel?

11:15-11:30 | Priit Kruus (Digitaalse tervise programm, Taltech; Dermtest) [EST]

“Kuidas matkida digitervise innovatsiooni pärisprotsessi ja põimida see kogemus E-tervise magistriprogrammi?”

Priit Kruus räägib oma kogemustest digitervise tööriistade loomisel ning kuidas päriselu kogemuse abil täiustada digitervise innovatsiooni õpetamist.

11:30-11:45 | Ulla Preeden (Tartu Tervishoiu Kõrgkool) [EST]

“Ettevõtlusvaimu arendamine tervishoiu valdkonna õppuritel – mida saame teha?”

Hariduse roll ettevõtliku meelelaadi arendamisel on tänapäeval üsna laialdaselt tunnustatud, kuid viisid kuidas seda teha tervishoiuspetsialistide koolitamisel – ilma täiendava arvu loengu tundideta, lisaülesanneteta, sellest ja erinevatest ettevõtlusvaimu arendamise ning ettevõtlusse kaasamise võimalustest Tartu Tervishoiu Kõrgkooli näitel tulebki juttu.

11:45-12:15 | Arutelupaneel [EST]

    • Maret Ahonen (Startup Lab, Tartu Ülikool)
    • Liina Joller-Vahter (Tartu Ülikool)
    • Priit Kruus (Digitaalse tervise programm, Taltech; Dermtest)
    • Ulla Preeden (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
    • Moderaator: Sven Parkel (Tartu Biotehnoloogia Park)

12:15-12:30 | Arutelu osalejatega – ideed ja arvamused [EST]


Esinejad

Jorge Figueira (Coimbra Ülikool)  lõpetas Coimbra Ülikooli keemiatehnika eriala aastal 1997,  lisaks täiendas ta end Coimbra Ülikoolis äriteaduste kraadiõppes. Aastatel 2003–2019 oli ta Coimbra ülikooli tehnosiirde büroo koordinaator (piirkondliku innovatsiooni ökosüsteemi tegevkoordinaator, vastutades järgmiste protsesside eest: ökosüsteemi edendamine ja seire; liidese loomine innovatsiooni ja teadmussiirdega seotud probleemide jaoks; teadus- ja arendustegevuse tulemuste äriline areng; intellektuaalomandi portfelli haldamine ja litsentsimine ). Osalenud mitmetes EIT Health ja Innostars tegevustes ja rollides alates 2016. aastast. Jorge koordineerib alates 2019. aastast Coimbra Ülikooli teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelisi võrgustikke ning pedagoogilise innovatsiooni üksust.


Gabriella Sodar (Kék Bolygó (Blue Planet) Foundation; Semmelweis University) on Budapesti Corvinuse Ülikooli magistrikraadiga rahvusvahelistes majandussuhetes. Pärast ülikooli alustas ta oma karjääri Suurbritannias City College Plymouth HE osakonnas, seejärel naasis Budapesti, töötas GfK-s DIY sektori pea-kontohaldurina. Pärast seda tegeles ta 7 aastat ELi arengupoliitika juhtimisega Riiklikus Arenguagentuuris (hiljem peaministri kantseleis). Pärast seda siirdus ta 4 aastaks tehnosiirde valdkonda, oli Semmelweisi ülikooli innovatsioonikeskuse tehnoloogiasiirde üksuse juht, hetkel juhib Kék Bolygó (Blue Planet) fondi kiirendusteenuseid, juhendades idufirmasid ja VKEsid nende järgmiseks investeerimisvooruks. Gabriella korraldab ja õpetab Semmelweisi ülikoolis innovatsiooni ja ettevõtluse kursust.


Maret Ahonen (Startup Lab, Tartu Ülikool) on Tartu Ülikooli Startup Lab juht. Üle 5 aasta on Maret olnud võtmeisik Tartu Ülikooli üliõpilaste eelinkubatsiooniprogrammide väljatöötamisel ja elluviimisel. Mareti eestvedamisel on Startup Lab korraldanud häkatone, töötubasid, suvekoole ja mentorite koosolekuid, luues inspireeriva töökeskkonna julgete ideedega tudengitele ja kogenud valdkonna ekspertidele. Koostöös paljude rahvusvaheliste ja kohalike idufirmade partneritega on ta laiendanud võrgustikke, koordineerinud praktilisi äriideede arendamise programme, mis edendavad ettevõtlikku mõtteviisi ja oskusi.
Lisaks administratiivtööle on ta lõputu energiaga juhendaja ja treener, kes on olnud mentoriks enam kui 300 meeskonnale, toetades nende professionaalset ja isiklikku arengut.


Liina Joller-Vahter (Tartu Ülikool; Power Algae) loeb Tartu Ülikoolis bioettevõtluse ja innovatsiooni juhtimise kursusi. Ta on ka biotehnoloogiaettevõtte Power Algae asutaja. Ettevõtte fotobioreaktorid on mõeldud mikrovetikate kasvatamiseks Põhjamaade kliimas,lisaks on biomass väärtuslik toidu-, sööda-, kosmeetika- ja muude tööstusharude allikas.

 

 


Priit Kruus (TalTechi digitaalse tervise õppekava; Dermtest) on digitervise ekspert 12-aastase kogemusega avalikus-, era- ja valitsusvälises sektoris ja akadeemilises ringkonnas, ta on juhtinud mitmeid innovatsioonimeeskondi ning avaldanud arvukalt tervisepoliitika ja digitaalse tervise alaseid artikleid. Priit on olnud aastatel 2018-2021 TalTechi uuendusliku digitaalse tervise magistriõppe õppekava juht.
Valdkonnapõhiseid oskuseid rakendab Priit praktikas ettevõtte Dermtest (www.dermtest.com) kaasasutaja ja tegevjuhina. Dermtest on naha- ja haavaravi digitaalne tööriistakast, mida kasutavad 55 haiglat ja kliinikut ning mis võimaldab paremat juurdepääsu ja kvaliteeti. Priit on ka Estonian Connected Health klastri nõuandekogu liige ja mentor, Health Founders kiirendi mentor ja toimetaja Frontiers Digital Health ajakirjas.


Ulla Preeden, PhD, (Tartu Tervishoiu Kõrgkool) on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor alates 2016. aastast. Tema südameasjaks on kõrghariduse kvaliteedi edendamine. Ta on veendunud, et lisaks traditsioonilistele kõrgkooli tegevustele nagu õppe- ja teadustöö – on määrava ja üha kasvava tähtsusega kogukonna teenimise aspekt. Kogukonna teenimine läbi õppetöö pakub õppuritele suurepärase kogemuse ja aitab kaasa valdkonnaüleste pädevuste omandamisele.
2009. aastal kaitses Ulla doktorikraadi Tartu Ülikoolis ja töötas teadurina 2008-2011. 2011-2016 tegutses Põlva maavanema ametis.

 


EIT Health Morning Health Talks (MHT) on piirkondlik arutelude ja võrgustike loomise platvorm, mille eesmärk on RIS-i piirkondade tervishoiualase innovatsiooni-ökosüsteemi kujundamine ja parandamine.

Morning Health Talks toimub digitaalsena ja üritusele pääseb kutse alusel. Kui te pole kutset saanud, kuid tahaksite osaleda, saatke palun e-mail aadressile koos enda lühitutvustuse ja lühikese kirjeldusega, miks te üritusest huvitute ja kuidas te sellesse panustaksite.