Tartu Biotehnoloogia Park aitab EstLat BioBoost programmi raames leida vajalikud oskused ja teadmised äri arendamiseks rahvusvahelisel tasemel

EstLat BioBoost on projekt, mis aitab suurendada Eesti ja Läti biotehnoloogia,
meditsiini ja teiste eluteadusvaldkonna ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet
läbi põhjaliku äriarenduskoolituste programmi läbiviimise ning uute
koostöövõimaluste loomise projektipartnerite ulatuslikus võrgustikus. EstLat
BioBoost projekt on rahastatud Interreg Estonia – Latvia programmi poolt 226 000
euroga ning suunatud Eestis ja Läti eluteaduste ja biotehnoloogia startup-dele ja
VKE-dele nende äritegevuse edendamisele ja ettevõtlikkuse arendamisele valdkonnas.
Selleks korraldab EstLat BioBoost erinevaid koolitusi, pakub mentorlust ning
individuaalseid coaching sessioone ning rahvusvahelisi networking üritusi. Projekti
üritustel osalemine on tasuta.

Selleks, et pakkuda parimat ning otsestele vajadustele vastavat äriarendusprogrammi,
palume teil vastata järgnevale küsimustikule. Teie vastuseid jäävad vaid meie teada
ning juba suve lõpus saame teile saata info täpsemast koolituste ning ürituste
ajakavast. Küsitlusele vastamine annab teile ka eelisjärjekorra EstLat BioBoost
äriarendusprogrammi üritustel osalemiseks.
Küsitlusele vastamine võtab aega umbes 10 minutit ja me väga hindame teie panust.
Täida küsimustik siin: https://goo.gl/forms/NpMY0S9AfBHuvIp73

Lisainfo:
Mariann Nõlvak
e-mail:
Tel. 7 383 053

https://www.facebook.com/bioboostestlat/