Tallinna Teaduspargi Tehnopol ja Tartu Biotehnoloogia Pargi poolt juhitav tervisetehnoloogia klaster sai EAS-ilt 600 000 eurose toetuse

Tervisetehnoloogia klastri – Connected Health – eesmärgiks on suurendada tervisetehnoloogia valdkonnas tegutsevate ettevõtete käivet, uute toodete ning teenuste arvu  ja lisandväärtust, aidates Eestis väljatöötatud tervisetehnoloogia ettevõtetel oma toodete ja teenustega maailmas läbi lüüa. Klastri ettevõtted arendavad ja müüvad tervisliku eluviisi, spordi, ennetuse, diagnostika, ravi ja rehabilitatsiooni tooteid ning nendega seotud teenuseid.  Järgneva 3 aasta tegevusteks sai klaster EAS-ilt 600 000 eurose toetuse.

„Meie esmased suunad on tervisetehnoloogia rahvusvaheliste võrgustike ja klastri liikmete sihtturgude kogemuste ning sidemete tulemuslik kasutamine ja müügivõimekuse suurendamine klastri ettevõtetes. Samuti loovad ja korrastavad klastri partnerid koostöös avaliku sektoriga IT infrastruktuuri ja seadusruumi, et Eestis oleks võimalik kiiremini uusi tooteid katsetada ja skaleeritavaks müügiks ette valmistada“ kommenteeris Teaduspargi Tehnopol tervisetehnoloogia klastri juht Külle Tärnov.

Ka suuremad Eesti ülikoolid on kaasatud uute tervisetehnoloogiate välja arendamiseks: „Koostöös ülikoolide ja vajadus-rakenduspartneritega luuakse uudsed võimalused vajaduste tuvastamiseks ja tootearenduseks, sh testimiseks. Tegevuste tulemusteks on uute tervisetehnoloogia lahendusi välja töötavate ettevõtete arvu kasv, tervisetehnoloogia ettevõtete käibe kasv ja välismaiste ettevõtete tulek Eestisse“ kommenteeris Tärnov.

EAS aitab kaasa kümnele klastri projektile, et suurendada ettevõtluse ja teaduse koostööd ning tõsta seeläbi ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Toetust saavate klastrite tegevusalad on meditsiiniteenustest kuni digitaalehituse ja kaitsetööstuseni välja.  EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktori Tea Danilovi sõnul on selle perioodi programm suunatud ettevõtete turundus- ja arendustegevustele nutika spetsialiseerumise kasvualades. 2015 aasta juunikuus avatud esimesse klastrite vooru laekus kokku kolmteist taotlust, millest paremusjärjestuse alusel said rahastuse kümme projekti. Ühe projekti toetus on maksimaalselt 600 000 eurot. Klastrite programmi eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest esimese taotlusvooru eelarve oli 5 miljonit eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Connected Health klastri tegevus on suunatud nutika spetsialiseerumise kasvualade arendamiseks tervisetehnoloogia ja infotehnoloogia valdkondades. Selle eesmärgi saavutamiseks on lisaks ettevõtetele vaja kaasata ka teadus- ja arendusasutused ning vajaduspartnerid (tulevased kasutajad), kellega koos lahendusi välja töötada, testida ning viimistleda. Connected Health klastris on 37 partnerit, sh Teaduspark Tehnopol, kui klastri juht ja Tartu Biotehnoloogia Park Biotehnoloogia valdkonda juhina. Klastrisse kuulub 31 ettevõtet, 2 ülikooli, 2 haiglat ja E-Tervise SA. Ettevõtete hulgas on 12 alustavat ettevõtet, 11 tervise valdkonna IT ettevõtet, 6 biotehnoloogiaettevõtet, 2 tehnoloogia arenduskeskust. Klastri arendamisse panustavad oma ressurssidega ka 10 assotsieerunud liiget. Lisaks teeb klaster aktiivselt koostööd avaliku sektori vastavate osapooltega, kes koostavad ja viivad ellu tervise valdkonna strateegiat ja regulatsioone.

Connected Health klaster on osa European Connected Health Alliance’i (http://www.echalliance.com/) kümnest partnerorganisatsioonist. Connected Health klastrit juhib Tallinna Teaduspark Tehnopol, kellel on üle kümneaastane kogemus tervisetehnoloogia ettevõtete toetamisel ja tervisetehnoloogia on üks kolmest Tehnopoli fookusvaldkonnast. Biotehnoloogia valdkonda juhib Tartu Biotehnoloogia Park, kellel on viieteistkümne aastane kogemus biotehnoloogia alase ettevõtluse edendamisel. Klaster on väga oluline meede antud valdkonna fokusseeritud arendamisel läbi täiendavate ressursside ja laiema sünergia.

Logod_est