Pressiteade

15. veebruaril toimus Tartu Biotechnology Cluster-i ja biotehnoloogia ja personaalmeditsiini investeeringute eksperdi Kadri Vunderiga koostöös korraldatud seminar „Eesti terviseandmete ja geeniandmete kasutamine terviseteenuse efektiivsuse ja kvaliteedi parendamisel ning  ravimite ja meditsiinitehnoloogiate arendamisel – Kus me oleme ja kuidas edasi?“, kus teiste hulgas osalesid Tartu Ülikooli Kliinikumi ja PERHi juhatuse liikmed Priit Eelmäe ja Terje Peetso, Sotsiaalministeeriumi E-Tervise ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar ja Tartu Ülikooli Geenivaramu asedirektor Tõnu Esko.

Seminari eesmärgiks oli kaardistada  hetkeseis terviseandmete ja geeniandmete kasutamisel ning arutada võimalusi ja koordineeritud tegevusi tulevikus.

Eestis on Geenivaramus kogutud andmetel olemas väga suur väärtus, aga selle täielikuks rakendamiseks tuleb välja arendada sise-ja välismaiste ettevõtluspartneritega efektiivset koostööd võimaldav mudel.   

Geenivaramus talletatud genoomiandmete teadusliku ja rakendusliku potentsiaali avaldumiseks on vajalik nende analüüs koos kvaliteetsete ja hästistruktureeritud kliiniliste andmetega. Täna puudub aga Eestis üleriigiline ühtne kliiniliste andmete registreerimise käsitlus. Terje Peetso tegi ettepaneku käivitada eriarstide ja haiglate vahel arutelu kliiniliste andmete registreerimise ühtlustamiseks. Koosolekul osalejad leidsid, et sellise protsessi käivitajaks ja koordineerijaks võiks olla Tartu Biotechnology Cluster.

 

Täiendav info:
Sven Parkel
Tartu Biotechnology Cluster
Tel. +37256635577