Põllumajandusettevõtjad ja -organisatsioonid said arutleda jätkusuutliku toidutootmise, muldade süsiniku sidumisvõime ja põllumajandusettevõtete süsiniku jalajälje mõõtmise üle

25. novembril toimus Tartus SPARK Demos EIT Food programmi egiidi all põllumajandusettevõtjatele, organisatsioonidele ja institutsioonidele suunatud praktiline töötuba „Muld ja süsinik“. Üritusel sai kuulda Eesti Maaülikooli, Põllumajandusuuringute Keskuse ja Civitta ekspertide ettekandeid ning arutelda ühiselt jätkusuutliku toidutootmise, muldade süsiniku sidumisvõime ja põllumajandusettevõtete süsiniku jalajälje mõõtmise üle.

Juba enne töötoa toimumist oli registreerumise aktiivsusest näha, et ettevõtjate ja organisatsioonide huvi süsiniku jalajälje ja süsiniku mulda sidumise vastu on suur. Töötuba kinnitas, et vaja oleks veelgi rohkem infot jagada ning huvigruppidel mõtete ja kogemuste vahetamiseks omavahel kokku saada. Hetkel on kõigil küsimusi rohkem kui vastuseid.

Diskussiooni lõpetuseks tõdeti ühiselt, et kuigi Euroopa Liidu kliimaeesmärgid on liiga suured ja puuduvad veel teadmised ja head metoodikad nende eesmärkide ellu viimiseks, on siiski oluline püüda eesmärkide poole liikuda ja leida viise, kuidas süsiniku jalajälge põllumajanduses vähendada. Ministeeriumi esindaja lohutas põllumehi, et maailma päästmine pole vaid põllumeeste õlgadel vaid sellega peavad tegelema ka teised majandusharud ning õnneks leitakse süsiniku sidumiseks ka uudseid tööstuslikke lahendusi.