EIT Healthi taotlusvooru teabepäev 2020

11. novembril algas Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tervisevaldkonnale keskendunud innovaatikavõrgustiku (EIT Health) taotlusvoor 2022. aastal alustatavate projektide jaoks. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2021 ja taotlusi saab täita EIT Healthi veebikeskkonnas Plaza alates 16. novembrist.

Taotlusi saab esitada kolme tegevusvaldkonna kohta: innovation (tootearendus- ja ‑innovatsiooniprojektid); education (õppetegevuse arendus ja täienduskoolitus) ja business creation (ettevõtlikkust toetavad projektid). EIT Health toetab projekte kuues fookusvaldkonnas: innovatiivsed tervishoiu- ja hoolekanderakendused; tervishoiusüsteemide moderniseerimine; tehisintellekti ja suurandmete kasutamine tervishoius; tervisliku vananemise teenused väljaspool haiglaid; töötervishoiu lahendused; tervisekäitumine ja ühiskondlikud muudatused.

Taotlejate hulgas peab olema vähemalt kaks EIT Healthi liiget (akadeemiline ja mitteakadeemiline asutus) vähemalt kahest võrgustiku regioonist. Tartu Ülikool on EIT Healthi liige Skandinaavia regioonis. Innovatsiooniprojektide suurim toetussumma on 2,5 miljonit eurot ja seda antakse kuni kolmeaastaste projektide jaoks. Õppeprojektide puhul saab toetust kuni 1,5 miljonit eurot.

30. novembril kl 10–12 toimub Tartu Ülikooli taotlusvooru teabepäev, millest teeb ka otseülekande UTTV. Seal tehakse ülevaade sellest, millised on võimalused osaleda EIT Healthi taotlusvoorus, ja antakse projektiideele tagasisidet. Samuti tutvustatakse kahte käimasolevat EIT Healthi projekti, milles Tartu Ülikool osaleb.

Kohtumise veebilink: https://bit.ly/3fxXyNN

Ajakava

//EIT Health infopäev toimub virtuaalselt, MS Teams keskkonnas//

10.00–11.20 EIT Healthi 2022. aasta taotlusvoor. Fookusvaldkonnad ja tingimused; küsimused-vastused (sh Slido vahendusel)
Merike Leego, EIT Healthi Skandinaavia regiooni innovatsiooniprojektide koordinaator

11.20–11.40 Little-NIRVANA – VR keskkond laste valuravis
Anneli Kolk, SA TÜK lastekliiniku üldpediaatria ja neuroloogia-neurorehabilitatsiooni osakonna vanem-arst õppejõud (lasteneuroloog) ja laste neuropsühholoogia dotsent (MD, PhD)

11.40–12.00 SARS-CoV-2 diagnostilise kiirmeetodi (testikomplekti) väljatöötamine.
Kaido Kurrikoff, TÜ tehnoloogiainstituudi vanemteadur (PhD).

Korraldaja: Kadi Erik, Tartu Ülikool