Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 esimene voor on avatud

Alates 23. veebruarist 2016 a. on avatud Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 esimene voor. Projekti ideid saab esitada kuni 22. aprillini 2016 a.

Programmi neli temaatilist eesmärki on formuleeritud programmi prioriteetsete suundadena ehk prioriteetidena, millede valik põhineb piirkonna iseloomulikel joontel ja väljaselgitatud vajadustel ning kitsaskohtadel. Programmi põhieesmärgiks on toetada ideid, mis aitaksid edendada Eesti ja Läti organisatsioonide vahelist koostööd.

Eesti-Läti programm 2014-2020 katab NUTS III taseme piirkondi Eestis ja Lätis, hõlmates Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti Eestist ning Kurzeme, Pierīga, Rīga ja Vidzeme regioonid Lätis. Programmi kogumaht on 38 miljonit €, sellest kuni 18 miljonit € on eraldatud 2016. aasta taotlustele. Sellest omakorda kuni 8 miljonit eurot on ette nähtud ühiste toodete ja teenuste arendamiseks.Programmis on välja valitud järgmised neli prioriteetset suunda:

 • Aktiivne ja ligitõmbav ettevõtluskeskkond
 • Puhas ja hinnatud elukeskkond
 • Parem sadamate võrgustik
 • Integreeritud tööjõuturg

Prioriteetide täpsemaks elluviimiseks on need jaotatud seitsmeks valdkonnaks:

 • Ettevõtlus;
 • Kultuuri- ja looduspärandil põhinev turismi arendamine;
 • Keskkonnateadlikkus;
 • Ühiste vete juhtimine;
 • Valga-Valka ühise keskuse arendamine;
 • Väikesadamad;
 • Tööjõu vahetus.

Loe lähemalt SIIT