EAS kutsub ettevõtjaid uutesse arenguprogrammidesse

EAS alustab sügisel 3 uue arenguprogrammiga, mille käigus  analüüsitakse ettevõtete ärimudeleid, arendatakse tooteid ja teenuseid ning luuakse uusi strateegiaid. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsib programmidesse ettevõtteid, kes on valmis panustama aega ja raha, et oma äris, strateegias ja toodetes/teenustes teha muudatusi ning saavutada seeläbi uusi ärilisi võite.

Ärimudeli praktikum 

Ärimudeli praktikumi eesmärk on analüüsida olemasolevat äri, otsida ning katsetada alternatiivseid ärimudeleid raha teenimiseks.

Programmi raames toimuval 2-päevasel koolitusel tutvustatakse ettevõtetele ärimudeli loogikat ja selle muutmiseks vajalikke  tööriistu ning õpetatakse meeskondi neid kasutama. Koolitusele järgnevad personaalsed  konsultatsioonid ettevõtetes pikema perioodi jooksul, kus tegeletakse ettevõtte kitsaskohtade ja võimalike arengutega.

 • Osalevate ettevõtete arv: kuni 10 ettevõtet ja igast ettevõttest soovitavalt 2-4 inimest.
 • Programmi algus: oktoober 2014.
 • Programm: 2 päevane koolitus, personaalsed konsultatsioonid ettevõtetes, 2-4 osaleva ettevõtte külastused, oma ärimudeli arendamine konsultandi abiga, lõpuseminar. Võimalusel lisandub õppereis Euroopa ettevõtetesse.
 • Programmi kestus: 3 kuud
 • Kandideerimine: avatud, tähtaeg 17 august.
 • Lisainfo: www.eas.ee/arimudelipraktikum

Osale programmis: http://www.eas.ee

EASi Tootearenduse Meistriklass

EAS Tootearenduse Meistriklassi koolitus- ja tootearenduse arenguprogrammi eesmärk on toetada ettevõtteid oma toodete ja teenuste arendamisel, lisades sinna infotehnoloogilise lahenduse. 

Arenguprogramm sisaldab 4 päeva koolitusi ja kaks päeva etteveõtete külastusi. Lisaks toetab ettevõtte arendusprotsessi kolme kuu jooksul personaalne coach, kes hoiab fookust ja aitab koolitusel omandatut ellu rakendada.

Kolm kuud on tootearenduseks lühike periood aga esimese lennu näitel väidame, et see on piisav aeg saavutamaks silmapaistvaid tulemusi. EAS viib arenguprogrammi läbi koostöös BDA Consultinguga.

 • Osalevate ettevõtete arv: kuni 10 ettevõtet. Igast ettevõttest 3-5 inimest.
 • Programmi algus: septembri keskpaik 2014.
 • Programm: 2+2 päeva koolitus, 2 päeva ettevõtete külastusi,  6 nädalat coaching programmi ja lõpuseminar.
 • Programmi kestus: 3 kuud
 • Kandideerimine: avatud, tähtaeg 17. august
 • Lisainfo: www.eas.ee/tootearendusemeistriklass

Osale meistriklassis: http://www.eas.ee/

EASi Väikeettevõtja arenguprogramm 2013-2015

EASi Väikeettevõtja arenguprogramm on mikro- ja väikeettevõtjatele suunatud koolitus, mis annab tervikpildi väikeettevõtte kaasaegsest juhtimisest. Koolitused toimuvad alates 2014.a oktoobrist kuni 2015.a veebruari lõpuni eesti keeles Tallinnas ja Tartus.

Lisainfo: www.eas.ee/vkearenguprogramm

Osale programmis: www.eas.ee

EASi Teemaõhtud

EASi Teemaõhtud on mõne tunnised üritused ettevõtete juhtivtöötajatele, kus ettevõtjad jagavad oma kogemusi või tutvustame uusi metoodikaid ettevõtte juhtimiseks ja arendamiseks. Järgmised teemaõhtud toimuvad sügishooajal aga suvisel, rahulikumal perioodil, võib vaadata seni toimunud teemaõhtute videosalvestusi.

Lisainfo: www.eas.ee/teemaohtud