Algab registreerimine EIT Food poolt läbi viidavasse arenguprogrammi “Empowering Women in Agrifood”!

EIT Food tegevust toetab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), mis on sõltumatu Euroopa Liidu asutus.
Muudame koos Kesk- ja Ida-Euroopa startup firmade maastikku lisades sellele naiselikku hõngu!

Kas Sulle pakuvad huvi põllumajandus- ja toidusektoriga seonduvad teemad?
Kas Sa näed selles oma tulevikku ja Sul on olemas äriidee oma projekti elluviimiseks?

Osale EIT Foodi poolt läbiviidavas arenguprogrammis Empowering Women in Agrifood ja kasuta võimalust võita kuni 10 000 eurot oma äriidee arendamiseks!

EIT Food on Euroopa suurim toiduinnovatsiooni kogukond, mis on üles ehitatud kogu Euroopat hõlmava konsortsiumina, mille liikmeteks on toidusektori võtmeisikud, idufirmad, uurimiskeskused ja ülikoolid. See on üks üheksast teadmis- ja innovatsioonikogukonnast (KIC), mida toetab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT). EIT asutati 2008. aastal sõltumatu EL-i asutusena eesmärgiga edendada innovatsiooni ja ettevõtlust Euroopas. EIT Foodi eesmärk on kestliku toidusüsteemi ülesehitamine, mis hõlmab kaasava kogukonna loomist toetamaks innovatsiooni ettevõtete rajamise ja tegutsemise kõikides etappides.

EWA programm toetab naiste mõjuvõimu suurendamist põllumajandus – ja toidusektoris pakkudes  toetust äritegevuse arendamisel mitte ainult rahastusvõimaluste, vaid ka vajaduspõhiste koolituste, mentorluse ja võrgustikes osalemisvõimaluse kaudu. Programm on ellukutsud eesmärgiga  igakülgselt toetada alustavaid naisettevõtjaid oma potentsiaali rakendamisel, pakkudes neile vastavaid teadmisi ja ligipääsu kontaktvõrgustikule, et nad saaksid edukalt alustada ja arendada jätkusuutlikku ettevõtlust põllumajandus- ja toidusektoris.

Sul on äriidee ja tunned huvi naisettevõtjatele suunatud arenguprogrammi vastu?
Kandideeri programmi juba täna!

Taotlemine on avatud kuni 2. juunini 2023 veebikeskkonnas: https://www.f6s.com/ewa-eesti-2023/apply

Esitatud taotluste hulgast valitakse välja 10 ettevõtlusega tegeleda soovivat naist, kellel on võimalus osaleda 6 kuu jooksul toimuvates töötubades ja muudel programmiga seonduvatel üritustel, arendades samal ajal oma äriideed professionaalse mentori individuaalsel juhendamisel. EWA programmis osalejatel on ka hindamatu võimalus luua rahvusvaheline koostöökontaktide võrgustik. Programmi lõpus toimuval pitchimis-võistlusel saab esimese koha võitja 10 000 EUR auhinna ning teise koha võitja 5000 EUR auhinna, millega oma äriideed edasi arendada.

See programm on Sulle, kui:

  • Sa oled naisettevõtja, kellel on kirg põllumajandus- või toidusektori vastu ning äriidee
  • Sa oled pärit Eestist, Kreekast, Itaaliast, Poolast, Portugalist, Serbiast, Sloveeniast, Hispaaniast, Türgist, Rumeeniast või Ukrainast
  • Sul on juba ettevõte, siis see peab olema asutatud vähem kui 2 aastat tagasi või alles asutamisel
  • Sa oled saanud vähem kui 30 000 eurot riigi- või erafinantseeringut
  • Sa oled pühendunud programmis ning selle üritustel osalemisele.

Projekt viiakse läbi koostöös Tartu Biotehnoloogia Pargiga.
Kontakt: Maris Väli-Täht, projektijuht, , Tartu Biotehnoloogia Park

Taotlusvorm programmi kandideerimiseks:  https://www.f6s.com/ewa-eesti-2023/apply

Rohkem infot EWA programmi kohta on leitav veebist siin.

Rohkem infot EIT Food tegevuse kohta on leitav veebist: www.eitfood.eu ja EIT Food sotsiaalmeedia kanaleid järgides: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram.