Morning Health Talks Tartu: “Innovatsioon tervishoius – haiglate rollid innovatsiooni kujundamisel”

2023. aasta esimene EIT Health Morning Health Talks Tartu toimub 13. juunil kell 10:30-13:00 hübriidse kohvihommikuna. Üritus keskendub haiglatele kui innovatsiooni tulipunktile. Peamiselt arutelupaneelina lahti rulluva ürituse eesmärk on arutleda eritüüpi haiglate rolli üle innovatsiooni kujundajana.

EIT Health Morning Health Talks (MHT) on piirkondlik arutelude ja võrgustike loomise platvorm, mille eesmärk on RIS piirkondade tervishoiualase innovatsiooni-ökosüsteemi kujundamine ja parandamine.

  • Kuupäev ja kellaaeg: 13. juuni 23 (teisipäev) kell 10:30-13:00
  • Asukoht: Ahhaa konverentsisaal Lektoorium, Sadama 1, Tartu (üritust kantakse üle ka Zoomis)
  • Ürituse keel: 1. ettekanne inglise keeles; ülejäänud üritus eesti keeles
Peamiselt arutelupaneelina lahti rulluva ürituse eesmärk on arutleda eritüüpi haiglate – era- ja avalike (ülikoolihaigla, keskhaiglad, jne) haiglate – rolli üle innovatsiooni kujundajana, rakendajana. Ürituse esimene ettekanne tutvustab aga rahvusvahelist kogemust – hommiku ainsas inglisekeelses ettekandes antakse ülevaade (edela-)Soome haiglasüsteemi innovatsioonikultuurist.

Päevakava

10:30-11:00 – Kogunemine, kohv

11:00-11:05 – Sissejuhatus

11:05-11:30 – Innovation ecosystem in the wellbeing services county of Southwest Finland (Eriikka Siirala, Turku University Hospital/ FIN)

11:30-12:00 – Panelistide sissejuhatused

12:00-13:00 – Paneeldiskussioon

Paneelis koonduvad tervishoiusüsteemi olulised osapooled:
  • Priit Eelmäe, Medicum Taastusravi OÜ juhatuse liige
  • Dr. Tiit Meren, Taastava Kirurgia Kliiniku juhatuse liige
  • Agris Peedu, PERH-i juhatuse esimees
  • Karl Henrik Peterson, Tervisekassa juhatuse liige
  • Prof. Joel Starkopf, TÜ Kliinikumi juhatuse liige
  • Moderaator – Dr. Jaanus Pikani, Tartu Biotehnoloogia Pargi juhatuse liige

Esinejad

Eriikka Siirala on registreeritud õde ning tal on doktorikraad terviseteadustes. Tema uurimistöö keskendub õendusjuhtide otsustusprotsessile ja teabevajadustele perioperatiivsetes tingimustes. Hetkel töötab Eriikka Edela-Soome maakonnas heaoluteenuste  innovatsiooni peaspetsialistina. Selles rollis on tema ülesandeks innovatsioonitegevuse koordineerimine hoolekandevaldkonnas. Disainmõtlemise kasutamiseks sai Siirala inspiratsiooni pärast külaskäiku Stanfordi Ülikooli, mille tulemusena on ta tegelenud Turu ülikooli vastava õppe korraldamisega ning hiljuti avaldanud selleteemalise raamatu.

 

Priit Eelmäe on Medicum Taastusravi OÜ juhatuse liige. Ta tegutseb eratervishoiuaste kontsernis Medicum alates 2021. aastast. Aastatel 1997-2008  töötas ta Tartu Ülikoolis füsioteraapia- ja terviseedenduse õppetooli lektori ja juhatajana ning füsioteraapia programmijuhina ja kehakultuuriteaduskonna õppeprodekaanina. Ta on ta töötanud Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehena. Priit on olnud mitmete innovatsiooniprojektide eestvedaja ja üks tänapäevase neurorehabilitatsiooni alusepanija Eestis. Ta on Eesti Füsioterapeutide Liidu ja mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide liige ning osalenud akadeemilise eksperdina Euroopa Komisjoni juures õppekavade hindamisel ja arendamisel. Priit Eelmäe eestvedamisel on juurutatud mitmeid töökorralduslikke ja infotehnoloogilisi lahendusi tervikliku patsiendi raviteekonna tagamiseks ja efektiivsemaks kliinilise ravitöö korraldamiseks.

Dr Tiit Meren (MD, PhD, FESVS) on veresoontekirurg ja AS Taastava Kirurgia Kliiniku juhatuse liige. Tiit Meren lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1979. aastal ning omandas filosoofiadoktori kraadi südamekirurgia teemal 1986. aastal.  Tiit on töötanud Mustamäe haigla Eesti Südamekeskuses kardiovaskulaarkirurgina (1980-1989, 1990-1993), Zürichi ülikooli südamekirurgia kliinikus stipendiaat-kirurgina (1989-1990) ja külalis-kirurgina (1993-1994) ning olnud aastatel 2007 ja 2008 sõjavälja traumakirurg (Briti välihaigla, Camp Bastion,  Afghanistan). Aastast 1994 on Tiit Taastava Kirurgia Kliiniku üks asutajatest, juhatuse liige ja veresoontekirurg. Alates aastast 2008 on Tiit Meren Eesti Kaitseväe Meditsiiniteenistuse reserv Major.

Agris Peedu on Eesti juhtiva tervishoiuasutuse ja tervishoiusektori innovatsiooniliidri Põhja-Eesti Arstikeskuse tegevjuht. Meditsiinikeskuste grupp annab tööd enam kui 5000 inimesele, pakkudes kõigi kolme tasandi arstiabi kõikidel meditsiinierialadel, välja arvatud pediaatria, ligi 145 000 patsiendile aastas. Enne PERHiga tegevjuhina liitumist 2016. aastal töötas Peedu Rahandusministeeriumis ja oli PERHi nõukogu liige. Samuti on ta olnud ASi Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaama ja Eesti Lootsi nõukogu liige. Peedul on magistrikraad Tartu Ülikoolist. Ta on ka Eesti Haiglate Liidu juhatuse liige ja nõukogu esimees nii Raplamaa haiglas kui ka Hiiumaa haiglas.

 

Karl Henrik Peterson on Tervisekassa juhatuse liige ning digivaldkonna juht al. 2018 aasta augustist. Karl on varasemalt töötanud panganduses ja infotehnoloogia valdkonnas ning tunneb detailides pangandust, finantse ning infotehnoloogiat spetsialisti rollist tippjuhini. Karl omab kogemust rahvusvaheliste suurprojektide juhtimises, globaliseerumise eelistest ning valudest ja organisatsioonides suurte muudatuste elluviimises. Tervishoius näeb suurt potentsiaali innovatsioonis läbi inimeste kaasamise, tööviiside muutuste ja tehtu taaskasutamises ning tuumikväärtusele keskendumises. Muutustes omab tehnoloogia tihti uut toimimisviisi võimaldavat rolli mille juurutamise valusid ja rõõme on Karl kogenud nii muutusest mõjutatuna kui muutuse eestvedajana.

Professor Joel Starkopf lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1991. aastal, aasta hiljem anestesioloogia ja intensiivravi internatuuri. Doktoritöö väitekirja kaitses ta aastal 1997. Aastatel 2001–2021 oli professor Starkopf anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Tartu Ülikooli Kliinikumis ning alates 2001. aastast on ta anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Tartu Ülikoolis. Aastatel 2009–2015 oli ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan, aastatel 2016–2021 meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise instituudi juhataja. Professor Starkopf on ajakirja Eesti Arst teadustoimetaja, Eesti Teadusagentuuri teadustaristu hindamiskomisjoni liige ning Eesti Haigekassa ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja esimees, lisaks mitmete teiste erialaseltside ja -komisjonide liige.

Dr. Jaanus Pikani  on erinevate Euroopa riikide ja piirkondade tervise- ja biomajanduse kogukondadest koosneva tervise ja biotehnoloogia metaklastri organisatsiooni ScanBalt BioRegion esimees. Jaanus on Tartu Biotehnoloogia Pargi asutaja ja juhatuse liige. Ta on olnud praktiseeriv kirurg pea- ja kaelapiirkonna onkoloogia alal, Vähikeskuse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi juhataja, Sotsiaalministeeriumi kantsler ja Eesti presidendi kabinetiülem.

 


EIT Health Morning Health Talks (MHT) on piirkondlik arutelude ja võrgustike loomise platvorm, mille eesmärk on RIS-i piirkondade tervishoiualase innovatsiooni-ökosüsteemi kujundamine ja parandamine.

Morning Health Talks toimub hübriidvormis ja üritusele pääseb kutse alusel. Kui te pole kutset saanud, kuid tahaksite osaleda, saatke palun e-mail aadressile koos enda lühitutvustuse ja lühikese kirjeldusega, miks te üritusest huvitute ja kuidas te sellesse panustaksite.