Projekt CAIDX loob koostöö tehisintellektil (AI) põhinevate diagnostika lahenduste pakkujate ja tervishoiuasutuste vahel, et aidata tervishoiutöötajatel integreerida AI ja seeläbi parandada diagnostikat ja ravi.

Projekti kokkuvõte
Digitaliseerimine suureneb kiiresti kõigis sektorites, sealhulgas tervishoiusektoris. See võib avaldada positiivset mõju, suurendades tervishoiusektori reageerimisvõimet ja vastupanuvõimet (diagnostika kiiruse ja täpsuse suurendamine, ressursside optimeerimine). Tervishoiusektoris arendatakse intensiivselt välja tehisintellekti ja andmepõhiseid diagnostikavahendeid, kuid nende kasutuselevõtt on mitmel põhjusel keeruline:
– Haiglad/arstid näevad tehisintellekti musta kastina ja ei mõista kasutatavate algoritmide loogikat;
– Tööstus ei pruugi mõista kliinilisi vajadusi, mistõttu pakuvad nad vahendeid, mis ei vasta kasutajate vajadustele;
– Haiglatel ei ole teadmisi, et hankida ja sõlmida lepinguid nende tööriistade kohta, mis põhinevad valideeritud teaduslikel andmetel;
– Haiglad vajavad toetust vahendite väljatöötamisel koos lahenduste pakkujatega ja nende turvalist rakendamist olemasolevatesse IT-platvormidesse, ühendamist patsientide andmetega ja nende sobitamist töövoogudesse;
– personal ei ole valmis lahendusi kasutusele võtma ega ole koolitatud nende kasutamiseks ja parimaks kasutamiseks.

CAIDXi eesmärk on luua tingimused, et hõlbustada tehisintellekti ja andmepõhiste diagnostikavahendite kasutuselevõttu tervishoius (ja eelkõige haiglates), keskendudes ühisarendusele, lepingute sõlmimisele, omandamisele ja suutlikkuse suurendamisele. Töötades välja standardmenetlused selliste tehisintellekti rakenduste arendamiseks, katsetamiseks ja rakendamiseks, parandavad ja toetavad meie lahendused kultuurimuutust, mis on vajalik tehisintellekti potentsiaali avamiseks tervishoiusektoris.

Programm:
Interreg Läänemere piirkonna programm 2021-2027.

Rakendusperiood:
jaanuar 2023 – detsember 2025

Eelarve:
Kokku 2,91 miljonit eurot
170 420,10€ Tartu BT Pargi eelarve

Juhtpartner: Innovatsioonikliinik, Aalborgi Ülikooli Kliinikum, Põhja-Taani piirkond (DK).
Partnerid:
1. Wroclawi tehnoloogiapark (PL)
2. BioCon Valley® GmbH (DE)
3. Tartu BT Park OÜ (EE)
4. Turu Science Park Ltd (FI)
5. Alam-Sileesia onkoloogia, pulmonoloogia ja hematoloogia keskus (PL)
6. Piirkond Skane (SE)
7. Innovatsioon Skane (SE)
8. Rostocki ülikooli meditsiinikeskus (DE)
9. AUH Innovation, Aarhusi Ülikooli Kliinikum, Kesk-Taani piirkond (DK)
10. Taani bioteaduste klastri (DK)
11. Rostocki Ülikool (DE)
12. Edela-Soome heaoluteenuste maakond (FI)

Kontakt:
Triin Vakker
+372 5554 0773

Projekti veebileht:
https://interreg-baltic.eu/project/caidx/

Jälgi CAIDXi LinkedInis