VIDEO: BIC Biomarker Commercialization Project

 

Watch the video to find out more about the BIC Biomarker Commercialization Project, why it’s needed, what the BIC Tool is and what’s next for the project.

Personalized medicine is increasingly important for treatment, prediction, and prevention of diseases. To be able to tailor medical decisions to the individual characteristics of each patient, we require biomarker information. The BIC BRIDGE project wants to contribute to the challenge of more personalized medicine for the patient by bridging the gap between research results and access to commercial products.

In this video, Valérie Daussin Laurent and Huram Konjen tell about the BIC Biomarker Commercialization Project, why it’s needed, what the BiC Tool is and what’s next for the project.

 

*BIC BRIDGE project is based on the main outputs and results from the BiC – Biomarker Commercialization project. Thanks to the regular project, the BiC consortium managed to tackle specific challenges from the biomarker development and commercialization field.
BIC BRIDGE serves not only to improve the outputs delivered in the original project but also includes a whole new set of activities aiming at increasing the scope of the tools and broadening the target groups, as well as increasing usability, sustainability and impact, through

  • Commercialization and regulatory guidedance in advanced stages of development
  • Practical conversation of the Biomarker Commercialization Guide
  • Educational Training Toolbox
  • Increased visibility and awareness.

For more information on biomarker commercialization visit the project’s website: biomarker.nu

VIDEO: BIC Biomarkerite Kommertsialiseerimise projekt

 

Vaadake videot, et saada lisateavet BIC Biomarkeri kommertsialiseerimise projekti kohta – miks see vajalik on, mis on BIC-i tööriist ja mis saab projektist edasi.

Personaliseeritud tervishoid on haiguste ravimisel ja ennetamisel üha olulisem. Meditsiiniliste otsuste kohandamiseks vastavalt iga patsiendi individuaalsetele vajadustele vajame biomarkeriteavet. Projekt BIC BRIDGE soovib aidata kaasa patsiendi jaoks isikupärasema meditsiini väljakutsele, ületades lõhe uurimistulemuste ja kommertstoodetele juurdepääsu vahel.

Selles videos räägivad Valérie Daussin Laurent ja Huram Konjen BIC-i biomarkerite kommertsialiseerimise projektist – miks see vajalik on, mis on BIC-i tööriist ja mis saab projektist edasi.

 

* BIC BRIDGE projekt põhineb BiC – Biomarkerite Kommertsialiseerimise projekti peamistel väljunditel ja tulemustel. Tänu tavapärasele projektile õnnestus BiC konsortsiumil toime tulla konkreetsete väljakutsetega, mis olid seotud biomarkerite väljatöötamise ja turustamisega. BIC BRIDGE aitab parandada mitte ainult esialgse projekti tulemusi, vaid sisaldab ka täiesti uusi tegevusi, mille eesmärk on suurendada tööriistade ulatust ja laiendada sihtrühmi ning suurendada kasutatavust, jätkusuutlikkust ja mõju läbi:

  • Kommertsialiseerimise ja regulatsioonide alaste nõuannete viimastes tootearendusetappides
  • Biomarkeri kommertsialiseerimisjuhendi praktiline ülesehituse
  • Hariva treening-tööriista
  • Suurenenud nähtavuse ja teadlikkuse.

Lisateavet biomarkerite turustamise kohta leiate projekti veebisaidilt: biomarker.nu