Tartu linnavalitsuse ja Tartu Biotehnoloogia Pargi pressiteade 29.10.2014

27.-28. novembril Tartus toimuv konverents “Nutikas spetsialiseerumine – tervisetehnoloogiad” toob kokku tervisetehnoloogia juhtivad spetsialistid Eestist ja mujalt Euroopast, et arutleda tervisetehnoloogiate üle nutika spetsialiseerumise ja tehnoloogiasiirde vaatenurgast, anda ülevaade valdkonna parimatest praktikatest ning tehnoloogia arenduskeskustest. Loe edasi

Kristjan Lepik: Eestil on võimalus olla tervisetehnoloogiate eestvedajaks

Arengufondi majandusekspert Kristjan Lepik tõdes Tartus konverentsil “Nutikas spetsialiseerumine – tervisetehnoloogiad”, et Eesti seisab võimaluse ees olla tervisetehnoloogiate osas eestvedajaks maailmas. Lepik käsitles oma ettekandes globaalseid trende majanduses ja tehnosiirdes. Loe edasi 

Eesti võiks olla tervisetehnoloogiate eestvedajaks

27.-28. novembril toimuval konverentsil “Nutikas spetsialiseerumine – tervisetehnoloogiad” rääkis Arengufondi majandusekspert Kristjan Lepik, et Eesti seisab võimaluse ees olla tervisetehnoloogiate osas eestvedajaks maailmas. Lepik käsitles oma ettekandes globaalseid trende majanduses ja tehnosiirdes. “Tervisetehnoloogiate abil saabuv innovatsioon on maailmas järgneval kümnendil kindlasti väga ulatuslik. Näiteks liiguvad maailmas kulutused üha enam ravilt diagnoosile ja ennetusele, kus tehnoloogiate rakendamine mängib suurt rolli. Eestil on siinkohal valik, kas suunata oma ressursid nende valdkondade arendamisse ning olla eestvedaja või minna tarbida teiste poolt toodetud innovatsiooni,” rääkis Lepik. Loe edasi

E-tervise valdkond tuleb avada erakapitalile

Eile Tartus alanud konverentsil “Nutikas spetsialiseerumine – tervisetehnoloogiad” rääkis Arengufondi tervisetehnoloogiate valdkonna juht Kaja Kuivjõgi, et ehkki Eestil on hea positsioon biotehnoloogia teadusmaailmas, on teadmuspõhise ettevõtluse arendamine alles algusjärgus. “Eesti on biotehnoloogia kui teadusvaldkonna mõistes maailma tipus, ettevõtlussektor selles vallas on aga noor ja kujunev ning suure potentsiaaliga. Ent riik ei pea tingimata olema innovatsiooni eestvedaja – riigi võimalused seda valdkonda arendada on piiratud. Oluline on kaasata biotehnoloogia ning e-tervise arengusse erakapitali, selleks on vajalik avada uutele teenusepakkujatele turg,” rõhutas Kuivjõgi. Loe edasi 

Tartu linnavalitsuse pressiteade 3.12.2014
Tervisetehnoloogiate konverents: Tartu ja Helsingi võiks olla ühtses biotehnoloogia regioonis

Eelmisel nädalal Tartus toimunud konverentsil arutati tehnosiirde võimalusi ja probleeme Eesti nutikas spetsialiseerumises tervisetehnoloogiatele. Konverentsi avakõnes rõhutas Tartu linnapea Urmas Klaas Tartu tugevaid ajaloolisi traditsioone eluteaduses ning sellele aluspõhjale rajatud tänapäevase biotehnoloogiaklastri edu. Arengufondi juhatuse esimehe Pirko Konsa sõnul on meie ülikoolid ja teadus hinnatud maailmas eelkõige tänu biotehnoloogiale. Eesti riigi jaoks on võtmeküsimus, kuidas toetada hariduse ja infrastruktuuriga ettevõtete kujunemist, mis loovad biotehnoloogia põhjal väärtuslikke tooteid. Loe edasi

en_US