Biotehnoloogia sektor on Tartus väga mitmekesine, olulisemateks teadus- ja ettevõtlus valdkondadeks on geneetika ja pärilikkus, neuroteadused ja biokeemia. Suurem osa ettevõtetest on tegev punase biotehnoloogia valdkonnas keskendudes põhiliselt ravimite arendamisele, diagnostikale jne.

Siseturg on Eestis väike ja seetõttu suurem osa toodetest ja teenustest eksporditakse. Põhilisteks ekspordi partneriteks on Soome, Rootsi, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid, kuid ühe olulisemaks on muutunud ka Prantsusmaa ja Suurbritannia. Rahvusvahelise koostöö edendamiseks osaletakse Euroopa Komisjoni teadus- ja arendusprojektides.